Zoals u weet, nadert het Phagwafeest weer. Vanaf zaterdag 22 maart kan dit gevierd worden tot en met dinsdag 25 maart 2008 (boerhwa mangar). Deze viering gaat gepaard met het zingen van chautaals, oelara’s en kabiers; de muziekstijlen die bij dit feest van oudsher horen.

De holikaverbranding vindt plaats op vrijdag 21 maart 2008. Helaas zal deze ceremonie in Wijchen niet plaatsvinden. De verbranding symboliseert de overwinning van het goede op het kwaad dat in de mens huist.

Phagwa en Basant Panchami

Het is gebruikelijk om na Basant Panchami of Vasant Panchami (40 dagen voor Phagwa) regelmatig chautaals te zingen.

Enkele betekenissen/waarden van Basant Panchami

Basant Panchami is de eerste dag van de lente in India. De natuur begint te ontwaken en wordt met de dag mooier en voller van kleur. Het gebruik van gekleurde poeders en gekleurde vloeistoffen bij het Phagwafeest is hiervan afgeleid. Voor Indiase boeren markeert het Phagwafeest vooral de veranderingen in de natuur.

Voor personen die verder kijken is deze uitleg niet volledig, want dit feest heeft ook een spirituele kant. Basant Panchami is de dag van Saraswati (Saradha) Maata, schenker van kennis en wijsheid. Met Basant Panchami wordt, als voorbereiding op het Phagwafeest en de Holika Dahan (Holika verbranding), een plantje geplant. Rondom dat plantje wordt later een brandstapel opgericht, die op de dag van Holika Dahan, verbrand wordt. De plant wordt echter vooraf verwijderd. De plant die doorgegroeid is, maakt ons bewust van de groei die wij als mens dienen door te maken. De brandstapel die verbrand is, symboliseert het kwaad.

De spirituele kant van dit feest wordt wederom benadrukt bij het zingen van chautaals. In de allereerste chautaal al wordt Saraswatie Maata aangeroepen om ons te zegenen. Dit is de chautaal: Debi Saradha soemiero menawoe, hrieday se jaanie.

Phagwa en het Hindoestaans nieuwjaar

De holikaverbranding vindt plaats in de nacht van volle maan. Precies 14 dagen erna, met nieuwe maan start volgens de Hindoeïstische telling het jaar 2065.

Hoe we het Phagwafeest willen zien, seizoens-, nieuwjaars- en/of spiritueelfeest, is aan ons. De mens heeft keuzevrijheid.

26 antwoorden
 1. Rosita zegt:

  Ik snap je dilemma. Het is lastig om namens een groep te spreken die zelf hypocriet oogt over de kwestie, maar goed dat je in elk geval vanuit jezelf actie hebt ondernomen.

  Beantwoorden
 2. Mohan zegt:

  In India zie je overal de Hindoe-afbeeldingen zoals op allerlei markten, bij de kraampjes zie je de afbeeldingen op allerlei souverniers en andere hebbedingetjes.
  Toeristen/westerlingen zien dat en denken dat de Hindoes zelf dus geen moeite hebben om hun religieuze afbeeldingen overal en chaotisch te plaatsen. Het probleem is dat er zoveel afbeeldingen zijn en die worden dus niet alleen op bijzondere plekken gebruikt, maar overal.
  Ook hier in Nederland heb ik op (festival)markten (new age)T-shirts en andere hebbedingetjes gezien met Hindoe-afbeeldingen.Het is dus allang gaande.
  Misschien kan je ook zo denken/reageren als je die afbeeldingen op producten ziet: inderdaad, God is overal en Hij lacht mij toe.
  Maar OK, als het te bont wordt, mag je best protesteren, ik herinner me een geval jaren geleden uit het nieuws in Ned. waarbij de afbeeldingen op slippers waren en daartegen was toen geprotesteerd.

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Het klopt dat dit soort dingen allang gaande zijn en ook in India onze Hindoe Dharma commercieel erg wordt uitgebuit. Maar dat weerhoudt mij er niet van elke keer weer op te staan om de ware essentie van de Hindoe Dharma te bewaken en verdere uitbuiting te voorkomen. Ik ben me ervan bewust dat het een te grote schaal is en ik dit niet in mijn eentje allemaal kan veranderen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als ik iets in de wereld wil veranderen, ik moet beginnen bij mezelf en met mijn eigen handen. Wellicht zal ik geen grote, zichtbare stappen kunnen zetten, maar ook met kleine stapjes ben ik in staat vooruitgang te boeken.

   Wij Hindoes zijn al eeuwenlang erg tolerant geweest naar anderen toe. Onze mandirs zijn en worden meermaals vernietigd, onze Hindoe Dharma wordt commercieel uitgebuit, afbeeldingen van onze Devi’s en Devata’s worden misbruikt, onze Devi’s en Devata’s worden in settings geplaatst waar Zij niet mee geassocieerd horen te worden… Hoe tolerant moeten wij nog meer zijn? Het is naar mijn mening hoog tijd om op te staan voor onze Dharma en niet meer over ons en onze Hindoe Dharma heen te laten lopen.

 3. Mohan zegt:

  Een tip:
  Ik heb begrepen dat de HINDOERAAD in Nederland er is om de belangen van Hindoes te behartigen en dat zij dé gesprekspartner is van de Nederlandse overheid. Het vraagstuk van Hindoe-afbeeldingen op produkten kan misschien door de Hindoeraad besproken worden met de overheid bv Ministerie van Economische Zaken, waarbij mogelijk een beleid gemaakt kan worden voor bedrijven. Anders loop je kans om dit probleem herhaaldelijk tegen te komen in de toekomst. Het is te proberen.

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   De Hindoeraad beweert inderdaad Hindoes en hun belangen in Nederland te behartigen en de gesprekspartner van de Nederlandse overheid te zijn. Echter, ik heb ze nog nooit ook maar een vinger zien uitsteken voor de Hindoegemeenschap. De Hindoeraad vertegenwoordigt eerder de gevestigde orde van pandits en mandirs dan de Hindoes in de gemeenschap. Dit is ook duidelijk te zien aan de zetels waarvan sprake is binnen de Hindoeraad en aan de leden van deze vermeende vertegenwoordigende organisatie, waarvan een deel zich pandit noemt. De Hindoeraad mag dan wel juridisch erkend zijn, maar ik heb ze ons nog nooit zien vertegenwoordigen. Waar was de Hindoeraad bijvoorbeeld toen casino’s Divali commercieel uitbuitten, Kali Mata op wc-brillen werd verkocht, Godheden op ondergoed in winkels werden verkocht, Gayatri Mata oneerbiedig gephotoshopt in de krant stond, nu het Holi-feest zo commercieel wordt uitgebuit door westerlingen die er een houseparty van maken…..??

   De Hindoeraad heeft naar mijn ervaring altijd op een voetstuk gezeten, is vrijwel nooit bereikbaar geweest voor de Hindoegemeenschap (het telefoonnummer klopte nooit, e-mails werden nooit beantwoord etc.) en heeft zich nooit echt laten zien aan de Hindoegemeenschap. Zelfs bij godslastering was dit vermeende vertegenwoordigende orgaan stil. Ik zie dus geen reden om de Hindoeraad te benaderen. Voor dit soort acties zijn oprechte, betrokken en daadkrachtige Hindoes nodig. Die vinden we naar mijn mening eerder in de Hindoegemeenschap dan bij organisaties als de Hindoeraad.

 4. dhr.pt.Jagdew zegt:

  Geachte Mevrouw Ranjita-devi,

  Een iedere is nog steeds verantwoordelijk voor zich zelf.
  Je kan niet de hindoeraad voor elke probleem de schuld gaan geven.
  Ze hebben al een hoop bereikt vanaf ze uit Suriname zijn gekomen.

  Met Vriendelijke Groet,
  Dhr Pt.Jagdew

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Jagdew, als je mijn reactie goed leest, zie je dat ik de Hindoeraad niet de schuld geef voor elk probleem. Ik geef louter aan dat deze inactief is – met voorbeelden van concrete situaties waarin deze inactief is geweest – en ik dus geen reden zie om die organisatie als hulp te zien betreft dit soort kwesties.

   De Hindoeraad bestaat overigens pas zo’n tien jaar en heeft de migratie van Suriname naar Nederland dus niet meegemaakt. Ik vraag me af wat deze organisatie volgens jou bereikt heeft.

 5. dhr.pt.Jagdew zegt:

  Geachte mevrouw Ranjita-devi-ji

  In dat geval hebben de pandit’s meer bereikt.
  Maar daar hoor je de mensen niet over.

  Met Vriendelijke Groet,

  Dhr.Pt.Jagdew

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Er zijn inderdaad actieve Hindoes (lang niet alleen mensen die zich pandit noemen) geweest die vlak na de migratie veel hebben gerealiseerd in Nederland, zoals de Hindoe-omroep en de vele mandirs en andere zaken. Nog steeds zijn er vele organisaties, al dan niet op kleine schaal, actief om mensen te voorzien van hulpmiddelen in hun godsbeleving. Dat mag zeker genoemd worden. Wat ik wel jammer vind, is dat de nadruk vaak wordt gelegd op rituelen en tradities en zaken als bewustzijn en uitleg op de achtergrond verdwijnen. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring.

 6. Mohan zegt:

  Hallo Ranjita,
  Bedankt voor je info over de Hindoeraad. Ik wil je tot dieper nadenken stimuleren en heb 2 analyses voor je gemaakt. Hierbij analyse 1: (over de theepakjes)

  Je kan in deze discussie de vraag krijgen: “Wat is er kwetsend of godslasterend aan?”.
  Je kan het volgende tegenargument krijgen:
  “In jullie Hindoe-gemeenschap wereldwijd (India, Ned enz)is het een algemeen aanvaard verschijnsel om religieuze afbeeldingen te plaatsen op produkten (voor marketingdoeleinden) waarbij de verpakking uiteindelijk terecht komt in de afvalverwerking. Indiase Hindoe-intellectuelen hebben ,voorzover ons bekend, nooit geklaagd hierover.
  Gaat U ook actie ondernemen tegen al die vele andere produkten in Nederland met Hindoeafbeeldingen? (commercie-posters van goden, heilige teksten en OHM teken op sjaals/hemden, kalenders, uitnodigingen, flyers op de vloer, wierook, souverniers, hebbedingetjes enz.). Zo niet,….dan doet U toch aan SELECTIEVE VERONTWAARDIGING? (= van de eigen gemeenschap accepteert u hetzelfde verschijnsel wél, maar niet van anderen buiten uw eigen culturele omgeving)

  Tja, hoe ga je deze vragen beantwoorden?

  Beantwoorden
 7. Mohan zegt:

  Analyse 2: Acculturalisatie-proces in onze Global Village:

  In multiculturele samenlevingen nemen cultuurgroepen elementen van elkaars cultuur over. Dit komt door het acculturalisatieproces: wederzijdse beïnvloeding van elkaar. Dit proces vindt nu ook mondiaal plaats.
  Zo was in de fashion-wereld Indiase kleding een tijdje heel populair. Ook het gezellige Holifeest is een inspiratie geweest voor niet-Hindoes tot het organiseren van “Holi-dancefestivals”.
  Let op: de organisatoren hadden nooit gezegd dat ze het Hindoe Holifeest gaan vieren, maar….dat ze geïnspireerd zijn door het Holifeest. En dat is iets anders dan het Hindoe-Holifeest vieren.Toch was er vanuit Hindoes kritiek dat “hun Holifeest” verkeerd werd gevierd.
  Nu klagen Hindoes in Nederland over het “verkeerd” gebruik van godsafbeeldingen op theepakjes. Ook dit fenomeen is te verklaren door het acculturalisatieproces in de (Westerse) wereld. Hierbij zal het vaak kunnen voorkomen dat het wederzijds overnemen van elkaars cultuurelementen tot emotionele verstoringen leidt.
  Toekomstanalyse: Je zal dus mogelijk vaker moeten reageren op soortgelijke kwesties zoals de theepakjes met hindoe-afbeeldingen en dat kan dus heel heel vermoeiend worden in deze GLOBAL VILLAGE.

  Beantwoorden
 8. Mohan zegt:

  Nog een derde analyse over de theepakjes: analyse 3
  MEERVOUDIG GEBRUIK HINDOE-AFBEELDINGEN:

  De Hindoe-afbeeldingen worden op verschillende manieren (door elkaar) gebruikt:
  1. voor spirituele vooruitgang (meditatie, gebed, religieuze beleving)
  2. commercieel/marketing: om GELD mee te verdienen.
  3. als FASHION/MODE: op lichaam, kleding en voorwerpen.

  We leven in een wereld met een levendige:
  1. spirituele/religieuze beleving.
  2. handel in produkten om geld te verdienen.
  3. fashionbehoefte, op lichaam, kleding en voorwerpen.

  De spirituele mensen krijgen vaak pijnlijke emoties als ze zien dat anderen zo gefocust zijn op GELDZUCHT en AANDACHT via extreme fashionmethoden.

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Mohan, die vragen heb ik ten eerste niet gekregen. Ten tweede is het in mijn optiek geen algemeen aanvaardbaar verschijnsel om hindoeafbeeldingen te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik heb regelmatig contact met verschillende Hindoes uit de Nederlandse samenleving en velen geven aan tegen het misbruik van hindoeafbeeldingen te zijn. Persoonlijk protesteer ik overigens altijd tegen het gebruik van afbeeldingen van het Goddelijke voor commerciële doeleinden of op wegwerpmateriaal, of het nu te maken heeft met de Hindoe Dharma of andere religies en of het nu door Hindoes zelf wordt geproduceerd of door anderen. De ‘tegenargumenten’ die je noemt gaan voor mij dus niet op. Hoe groot de weerstand of adharma ook is, ik zal me blijven inzetten voor dharma.

   Betreft het ‘vermoeiend worden’… De omvang van adharma weerhoudt mij er niet van mijn dharma te verrichten 😉 Dharma volgen kan nooit vermoeiend zijn. Het geeft juist alleen maar kracht.

   [b]Dharma eva hato hanti. Dharmo rakshati rakshitah.

   Wie dharma vernietigt, wordt vernietigd door dharma. Wie dharma beschermt, wordt beschermd door dharma.[/b]

 9. Dhr.Pt.jagdew zegt:

  Geachte Mevrouw Ranjita-devi-ji,

  Stuur een mail/brief met u probleem naar de hindoeraad.
  Als ze beweren dat hun de belangen van alle hindoestanen behartigen.
  Dan moeten ze u klachten serieus gaan nemen.

  Met Vriendelijke Groet,

  Dhr.pt.Jagdew

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Jagdew, zoals je kunt lezen in mijn eerdere reactie, reageert de Hindoeraad nooit op mails en brieven.

 10. Mohan zegt:

  Hallo Ranjita,

  Hierbij wil ik een andere kwestie van produkten onder je aandacht brengen. Het gaat om het bindmiddel GELATINE. Gelatine wordt gemaakt van slachtafval, meestal huiden en botten van runderen en varkens en het zit in produkten als snoep bv drop en pepermunt, pudding, toetjes, halvarine, vruchtensappen, medicijnen enz.
  Ik denk dat veel Hindoes en Moslims dit niet weten, het is dus raadzaam om goed te lezen bij de ingrediënten op een produkt om te weten of er GELATINE in zit.
  We leven nu in een ingewikkelde samenleving….anyway ik wilde dit aan U melden.

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Mohan, uiteraard ben ik me daar bewust van. Gelatine hoeft overigens niet altijd op het etiket te staan vermeld. Het zit bijvoorbeeld ook in kauwgom, terwijl het niet tussen de ingrediënten staat. Wist je dat er ook visgelatine zit in veel vruchtensappen? 😉

 11. Dhr.Pt.Jagdew zegt:

  Geachte mevrouw Ranjita-devi,

  Heb je een brief of mail naar hun gestuurd ?
  En heb je er een kopie van ?
  Als bewijsstuk van dat je een brief/mail hebt gestuurd.
  Als ze niet reageren,dat zo betekenen dat ze hun werk niet goed doen.
  Als je je werk niet naar behoren uitvoert,dan wordt je ontslagen.

  Met Vriendelijke Groet,

  Dhr.Pt.Jagdew

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Jagdew, ik heb in het verleden (afgelopen jaar zelfs nog) beide gestuurd (mail en brief) en ook meerdere herinneringen, omdat ik wilde weten wat de Hindoeraad eigenlijk allemaal doet (aangezien wij als gemeenschap daar nooit wat van of over horen). Via via had ik bepaalde telefoonnummers gekregen, maar die bleken ook niet van de Hindoeraad te zijn. Helaas werkt het bij hen niet zo dat zij worden ontslagen als ze hun werk niet naar behoren uitvoeren. Anders was de Hindoeraad volgens mij een stuk actiever geweest.

 12. Dhr.Pt.Jagdew zegt:

  Geachte mevrouw Ranjita-devi-ji,
  Waarom kunnen ze niet ontslagen worden als ze hun werk niet naar behoren uitvoeren ?
  Als de minister zijn werk niet goed doet wordt hij/zij ook ontslagen.
  Dat ze niet actief zijn dat is een heel andere verhaal.
  Zodra mensen hun donatie bij hun gaan stop zetten,dan moet je zien hoe snel ze aan het werk gaan.
  De nieuwe generatie hindoestanen is heel anders dan de oude generatie.
  Ze zijn veel meer ontwikkeld.
  Neem jezelf eens als goed voorbeeld met je eigen website.
  Hoe het ook anders kan.

  Met Vriendelijke Groet,

  Dhr.Pt.Jagdew

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hoi Jagdew, de bestuursleden van de Hindoeraad worden aangedragen door de mandirs die vertegenwoordigd zijn in de Hindoeraad. Verschillende ‘grote’ mandirs in Nederland hebben zetels in de Hindoeraad die zij mogen invullen. Zo worden hun belangen behartigd. Ik heb begrepen dat die mandirs op deze manier ook gelden ontvangen. De mandirs bepalen wie er in de Hindoeraad komt en het ontslaan van een bestuurslid zou betekenen dat ze zich in hun eigen vingers snijden. Daarom denk ik niet dat ontslag hier van toepassing zal zijn.

 13. Dhr.Pt.Jagdew zegt:

  Geachte mevrouw Ranjita-devi-ji,
  Er klopt iets niet aan uw laats reactie
  1.Zo worden hun belangen behartigd ?
  Ga eens terug naar de geschiedenis dan zie dat door heel wat organisatie geprobeerd is om de belangen van de hindoestanen te behartigen.
  De mandirs hebben daar een hele grote bijdrage aan geleverd om hun medemens te helpen.( Dat doen ze nog steeds()
  Ook om de mensen te informeren over het hindoeïsme.
  De mandir’s krijgen geen geld van de overheid.( Ga je maar eens op onderzoek uit)
  DE Mandir worden bestuurd door mensen die geschoold zijn en weten wat Sanatan Dharm in houdt.
  Mevrouw Ranjita-devi-ji u weet toch ook wat dat allemaal inhoudt.
  Er zijn nog heel wat mensen die ook nog onwetend zijn onze plicht is het om hun wetend te maken.
  U gaf een tijdje geleden een hoop kritiek op pandits die zich moeten bij scholen.( Daar wordt hardt aan gewerkt)
  Maar ik vind het wel een beetje raar dat mensen die wetend zijn en dan nog steeds weer de zelfde fout gaan maken.
  Terwijl ze les krijgen van een geleerde.( wie is hier dan verkeerd ?)

  Met Vriendelijke Groet,

  Dhr.Pt.Jagdew

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Jagdew, lees mijn reactie eens goed. Ik heb het over het gegeven dat de belangen van de aangesloten mandirs door de Hindoeraad worden behartigd, niet over de belangenbehartiging van de hindoegemeenschap 😉 Tijdens een enkele bijeenkomst van de Hindoeraad begin oktober 2013 – deze ging over het project hindoevormingsonderwijs in Nederland, waar na twee maanden niets meer over te horen was – is door bestuursleden van de Hindoeraad aangegeven dat er een bepaald budget is voor mandirs die aangesloten zijn bij de Hindoeraad en voor hindoevormingsonderwijs in Nederland. Voor hindoevormingsonderwijs alleen al is dat zo’n 2 miljoen euro. Ik weet niet of dit (nog steeds) waar is, maar dit heb ik destijds zo vernomen van bestuursleden van de Hindoeraad zelf.

Trackbacks & Pingbacks

 1. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: hindoedharma.nl/blog/holi-phagwa-geeft-je-wat-je-zoekt-verbroedering-spiritualiteit-en-nieuwjaar/ […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *