Iedereen heeft wel een goddelijke gedaante tot wie hij of zij zich voelt aangetrokken. De één richt zich graag op Krishna, de ander op Shiva en weer een ander op Durga. Er ontstaan weleens conflicten wanneer mensen de Bhagavad Gita of Bhagavad Purana lezen waarin Krishna als absolute waarheid wordt vertaald. Zijn de andere goddelijke gedaantes dan lager of onwaar?

Deze vraag werd mij laatst gesteld door iemand die recentelijk de Bhagavad Gita – Zoals Ze is van Shrila Prabhupada had gelezen. In deze Bhagavad Gita wordt “Deva” vertaald als halfgod en worden andere goddelijke gedaantes dan Krishna beschreven als halfgoden. Volgens de toelichting van Prabhupada zouden mensen die zich richten tot een andere Goddelijke Gedaante dan Krishna niet tot de Absolute Waarheid komen, omdat alleen Krishna de Absolute Waarheid is en de andere goddelijke gedaantes lager zijn, “halfgoden”. Uiteraard, als de Bhagavad Gita en Bhagavad Purana stellen dat Krishna de Absolute Waarheid is, dan is dat een feit. Dit betekent echter niet dat de andere gedaantes van het Goddelijk Principe dat niet zijn. Immers, de Shiva Purana beschrijft Shiva als de Absolute Waarheid. De Devi Bhagavad Maha Purana beschrijft Durga als Absolute Waarheid. Zo worden wel meer Goddelijke Gedaantes in de geschriften aangeduid als Absolute Waarheid.

De fout die wij vaak maken, is dat wij slechts van één of enkele geschriften en richtlijnen gebruik maken, als het ware een hiërarchie maken in de geschriften en goddelijke gedaantes. Krishna zou hoger zijn dan de rest, Shiva zou hoger zijn dan Hanuman, Durga zou hoger zijn dan Lakshmi… We gaan uit van één of enkele goddelijke gedaantes en geschriften en plaatsen anderen op een lagere plaats of bestempelen ze zelfs als onjuist. Zo bestempelt de ISKCON Krishna als Absolute Waarheid en zijn andere Goddelijke Gedaantes volgens deze stroming onwaar of lager. De Bhagavad Gita en Bhagavad Purana bestempelt zij als Absolute Waarheid, waarmee andere geschriften lager worden geplaatst. Echter, kijken we naar de Veda’s, het fundament van al onze geschriften, dan lezen we dat het Goddelijke één is en op verschillende manieren wordt uitgebeeld en gekend. Zie ook: Godsbeeld

14 antwoorden
 1. Guest zegt:

  In de Siva Purana staat inderdaad dt Siva het hoogste is, in de Vishnu Puranan Vishnu en Devi Bhagavd Purana Durga. Dit betekent niet dat de ene hoger is al de anderen. Dit is mijn vanuit mijn onderzoek enkel zo geschreven om de devote te versterken in zijn Devotie naar haar/zijn Istha Devata. Niemand is hoger of lager. Trouwens al de goden zijn aspecten van Brahman. Brahma is Brahman in zijn aspect van schepper, Vishnu in zijn aspect van instandhouder van het goede, Siva is Brahman in zijn aspect van vernietiger en vernieuwer enDevi Brahman in zijn aspect van Goddelijke genade, liefde en schoonheid.In het Hindoeïsme is in wezen één God.

  Beantwoorden
 2. Radharamandas zegt:

  Sri Sri Guru Gauranga ji ki jay!

  Beste Didiji aanvaard mijn pranaam,

  Ik ben blij dat u de moeite neemt om de onwetende als ik te helpen met informatie over Dharma.

  Verschil tussen Devi en Devata en Bhagavan?

  Bhagavan heeft twee Amsa: vibhinaamsa`s en Sva-amsa?

  Alle Jiva`s of levenden wezen vallen onder vibhina-Amsa. deze kunnen Nooit Bhagavan (wel goddelijk niet God)worden.

  De Sva-Amsa`s deze zijn allemaal in de categorie Bhagavan.
  Dus als u Siva ji Durga devi ji daarin wilt plaatsen is goed.

  Maar is de zoetheid in Siva ji en Durga devi ji te vergelijken met de Zoetheid in Sri Ram en Sri Krsna? Het gaat niet om groot of klein,maar om Madhurya rasa?(Het zoetheid).

  Srla Prabhupada ji heeft gezegd dat je hebt Bhagavan en Dimigod.Dimi God betekend een mini god.
  Dat ze vertalen als halfgod. Waarom? Misschien hebben ze geen woorden voor.

  Dank zei Swami prabhupada ji is nu in de hele wereld het belangrijke Boek Srimad Bhagavad Gita te lezen en toe te passen in dagelijkse leven.
  Dank aan Hem dat er velen vegetarisch zijn geworden.
  Hoeveel van onze Hindu broeders en Zusters weten iets over Devi Devat`s en Bhagavan?

  Het Hindoe leer is niet zuiver genoeg vandaar dat het begrip devi devata en Bhagavan als een wordt gezien.
  De Devata`s zijn gewoon gebonden jiva`s(baddha-jiva) Devi en Devata zijn gewoon posten in deze universum (kosmos). Hier wordt niet gesproken over Brahma,Vishnu en Siva. Want deze bevinden in deze Brahma-anda.(ei) Het zijn de drie Gunna Devata`s of De drie Guru`s. Samen met hun zijn de devi`s Sarasvati,Laxmi en Parvati devi. Kennis, Rijkdom en Kracht.Deze zes worden niet besproken in de Gita.

  Wat moet men doen als men iets niet begrijpt? antw: Gita 4 34?

  Srimad Gita leert ons dat je het verschil moet kunnen begrijpen tussen Tamma`s, Raja`s en Sattva`s gunna.

  Al onze geschriften zijn ook in deze drie groepen voor deze drie doelgroepen. Het eerste wat men moet weten is,in welke Gunna Siva puran , Devi puran en Bhagavat puran bevind. Alles in deze schepping heeft te maken met de Drie Gunna`s. Als men uit de gunna ontstijgt dan kan men Gita begrijpen en Srimad Bhagavad Mahapuran.

  Want Gita is de essentie van Alle upnisadha`s. Het laatste Mahapuran is geschreven op het moment dat de schrijver alles geschreven had en geen voldoening kreeg. 4 Veda,Brahma-Sutra, Upnisad`s Itihas ,18 Purana`s 18 Up-purana`s en 18 up- up Purana`s.Dan pas is deze prachtige Mahapurana Srimad Bhagavatam zonder enige besmetting op papier gezet.Hierin is alleen zuivere liefde te proeven geen besmetting van gunna`s. Het is vrij van gunna vrij van hypocriet.puur en zuiver.zonder enige verlangens.

  Mijn pranaam aan jullie allemaal.

  Radharamandas

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Radharamandas, de Hindoegeschriften zijn er duidelijk over dat er maar één Goddelijk Principe is en deze miljoenen gedaantes heeft. Ik denk dat men dit eerst zal moeten begrijpen voordat er oordelen worden geveld en er een hiërarchie wordt gemaakt in goddelijke manifestaties waarbij de één als hoger en/of beter wordt beschouwd dan de ander. Dharma leert ons gelijkheid, geen hiërarchie. Helaas komen Prabhupaada’s vertalingen mijns inziens niet overeen met de leer die we in de Veda’s, Upanishads, Mahabharata, Ramayana en andere geschriften tegenkomen. Zie ook: Godsbeeld.

   Het is mogelijk dat door Prabhupaada meer mensen de Bhagavad Gita zijn gaan lezen, maar vergeet niet dat dit [i]zijn versie[/i] van de Bhagavad Gita is. Als we zijn vertaling vergelijken met vertalingen uit universele stromingen, dan merken we dat Prabhupaada’s vertaling erg afwijkt. Daarnaast vind ik het erg opvallend dat Prabhupaada slechts de Bhagavad Gita en Bhagavad Puraana toegankelijk heeft gemaakt door deze in diverse talen te (laten) vertalen en niet andere geschriften. Dat zegt mijns inziens heel veel. Deze geschriften zijn immers puur gericht op Krishna, waardoor Krishna als Oppergod wordt neergezet. Dit lezen we ook in Prabhupaada’s vertalingen. Hij maakt een duidelijke hiërarchie in de Godheden. Dat is jammer.

   Het klinkt mij overigens als een belediging als wordt gezegd dat de Hindoeleer niet zuiver genoeg is.

 3. Guest zegt:

  Hai ya nahin … alles was, is en blijft SHIVA en SHAKTI, door hen stromen er zovelen voort, alles is één met een andere benaming. Naast SHIVA heb je SHAKTI in het kosmos/universum/heelal. Wat is of wie zijn de oorsprong van de Devta’s en Devi’s dan? Voor mij is het in ieder geval duidelijk, als je dit begrijpt hoef je geen boeken meer te lezen. Gelukkig is de mens geschapen om nieuwsgierig te zijn om meer te weten middels vragen te stellen, lezen of kijken (toneel, films, foto’s etc.). Shiv, Krishna, Ram of wie dan ook, het is eender, voor ieder wat wils. Nu nog wachten op Kalki.

  Hindoeleer staat zelfs wetenschap te boven, het Westen ontdekt dingen die in het hindoeleer beschreven werd eeuwen geleden maar ook watvoor fouten wetenschap maakt en zal maken. Denk aan het getal 0, gegeven door India aan de wereld. SHIVA heeft ook het inder jaal ingeslikt voor de helft omdat er misbruik van werd gemaakt. Het Westen heeft Pluto als planeet afgedaan, door tijdsverschuiving vindt er veel zelfmoord plaats en zijn er veel mensen geestelijk in disbalans in het Westen. SHIVA is simpel en geeft ons simpele handreikingen, dit is hedendaags moeilijk te begrijpen.

  Aum Shiva Shambho _/\_

  Beantwoorden
 4. radharamandas zegt:

  Sri Sri Guru Gauranga ji ki jay!
  Beste Didi ji,
  Aanvaard mijn pranaam,
  Bedank voor uw toelichting over de hindoe geschriften.
  U hebt gelijk de leerwijze dat u hanteert is van Monisme.
  U volgt de leer van brahmavadi`s.Deze lieve mensen menen dat ze de leer van Veda en Sanatan-Dharma volgen.
  Hindu- Dharma is maar een schaduw van De Sanatana of Bhagavad-Dharma.
  Het woord Hindu is nergens in de Veda`s of in een van onze Sanatana-Dharma boeken te vinden . Behalve van de zogenaamde brahmavadi~s.( zijn personen die geloven dat De absolute waarheid geen vorm en kwaliteiten bezitten.
  U vermeld dat er een God is, natuurlijk is er maar een God.

  U beweert dat Dharma geen verschil leert.
  In de kleuter klas is geen verschil.
  In de voorgezet onderwijs begint men verschil te begrijpen.
  Als iemand beweert dat dharma geen hierachie verkondig dan is dat geen dharma maar dwaasheid.

  Waarom dwaasheid?
  Laten we even kijken naar onze Dierbare Vaishnava naam yatha Shambhu ji(Siva ji) De beste onder de vaishnava`s en te gelijk onze Guru). Op een dag gingen Sivaji en Sati devi naar het zuiden;Ik ga niet alles in details vertellen.
  Op het terug weg ontmoeten ze Ram en Laxman.Sri Ram Prabhu deed zijn lila over viraha rasa(verscheidenheid van Sita Ji) Ravana had Sita ji ontvoert. Ram ging janken en vragen aan iedere boom,plant, bergen,lucht hemel,aarde water, vuur, of ze Sita ji gezien had. Antwoord was nee.
  Op dat moment ging Siva ji pranaam brengen van uit verte aan Sri Ram ji. Hij wilde de lila van Bhagavan Sri Ram niet verstoren. Geloofde Sati Mata alles wat Siva ji zei?
  Nee, uit haar dwaasheid nam ze de vorm van Sita ji en probeerde voor Ram en Laxman te lopen zodat Ram haar zou zien als Sita en haar omarmen. Was dit het geval?Nee. Tot 3 keer toe heeft ze geprobeerd voor Sri Ramji te komen. Maar Sri Ram ji door zijn karuna probeerde haar te omzeilen. Tot dat het niet anders kon. Zei Sri Ram Prabhu, O, Mata ji wat doet u hier alleen in deze bos.Waar is Mijn Prabhu Siva ji? Zij was verbaasd dat hoe Ram haar kon zien als Mata Sati en niet als Sita. Intussen had Siva ji alles gezien in zijn meditatie.Terug bij Siva ji. Heb je proef genomen van Mijn Prabhu Sri Ram?Nee,ik geloof u.Weer leugen en overtreding. Wat was het resultaat van dit alles?
  Dharma komt van Sivaji niet alles is gelijk.Siva ji verband Sati als vrouw ddr samadhi te nemen voor 80.000 jaar. Omdat zij de vorm had genomen van Haar moeder Sita ji. Siva ji kon haar nooit meer accepteren in deze Sati vorm.Terug nar kailash heeft Siva ji haar een zitplaats gegeven voor Hem en niet naast Hem.In Sanatan-Dharma neemt Moeder de zitplaatsn voor jou. En je vrouw naast jou. En niet anders om. Dit is dharma en niet vrouw, dochter, moeder als een zien.Het verschil is in dharma. Want Dharma nahi tu pasuhi saman.

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Radharamandas, ik verzoek je beter te lezen voordat je reageert en oordelen velt. Ik zei niet dat dharma geen verschil kent, maar geen hiërarchie. Daarmee gaat jouw hele verhaal niet op. Je velt oordelen zonder (schriftuurlijke) onderbouwing en gaat ook niet in op genoemde argumenten. Zo’n discussie heeft voor mij geen waarde. Ik ga hier geen tijd meer aan verspillen. Ik wens je een gezegende dag toe.

 5. radharamandas zegt:

  Sri Sri Guru Gauranga-ji ki jay!
  Beste Didi ji aanvaard mijn pranaam,

  Swami Prabhupada ji, verkondig de zuivere Sanatana-Dharma.
  Dat is Acintya-bhedabheda tattva.
  Onbevattelijk,eenheid en verscheidenheid.
  Voorbeeld:
  Vuur,licht,rook en warmte is een tegelijkertijd ook verschillend.
  Waarom? Je kan niet koken op het licht,of rook. daarvoor moet men het vuur gebruiken.

  Bhagavan en zijn Sakti zijn een en toch verschillend van Hem.

  Bhagavan is in zijn paramatma-tattva overall aanwezig, in zijn brahma tattva -als nirakar nirvisesha brahma, maar als Bhagavan is Hij boven alles en buiten alles.

  Een analogie ter illustratie.
  Onze Koning, heeft generaal van staten, Adviseur,President, Ministers,Justitie,Ambassadeurs, Burger- Meesters,Wethouders,Politie en maatschappelijke medewerkers en burgers.Allemaal zijn Nederlanders.
  Het zijn in zekere zin wel als de Koning, want ze vertegenwoordigen de Koning.
  Maar kan de president op zijn beurt verkondigen dat Hij de Koning is. En gaat in de paleis van de Koning wonen? Kan de Burger meester ook zeggen, van ik ben ook de Koning? Nee, ze vertegenwoordigen alleen de koning, Ze kunnen nooit de Koning worden.Na 4 jaar wordt weer iemand anders op die positie geplaatst.

  Al behoren ze tot de Nederlandse staats.Er zijn ook Moordenaar,Verkrachters,Brandstichters,Plunderaars,Pedofielen, en dieven van alle groepen.
  De vraag is vallen ze onder de Dharma als een?Nee.
  Moeten ze niet berecht worden?Ja.Dat is werk van dharma.
  Omdat ze Nederlanders zijn mogen ze doen wat ze willen? Nee.

  Zo is met Bhagavan die de zes: volkomen overvloed,kracht,kennis,roem en onthouding bezit.
  Hij alleen mag het titel dragen van Bhagavan , niemand anders.

  Hij heeft 33.000.000 miljoen Devi Devata`s als handlangers.Geen een van ze zijn gelijk aan Hem, laat staan hoger dan Hem. Alle Devi en Devta`s zijn dienaren van de ene Absolute waarheid.

  Het Monisme verkondig alles is een iedereen is gelijk.
  Wat is dit voor een theorie?
  Als iemand een beetje intelligentie bezit,dan kan hij/zij zien dat dit een onzuivere gedachten is van de Hindu.
  Monisme verkondig de Sankar-bhasya en Anandagiri gedachten.
  Als we echt willen begrijpen dan moeten we Sri Hunumanji vragen wanneer gaat Hij Sri Ram worden?
  Waarom verband Siva ji,Sati Mata?
  Waarom Siva ji in meditatie gaat op wie mediteert Hij?

  Met alle respect aan alle Devi en Devata`s. Ze zijn dienaren van Bhagavan en geen Bhagavan!
  Er is tot op heden geen een persoon Bhagavan geworden en zal in de toekomst ook geen worden.
  Het leer van Sanatana-dharma is perfect.ieder op zijn plaats heeft respect. Vader is vader, zoon is zoon, dochter is dochter. dochter kan trouwen en moeder worden maar nooit de vrouw van zijn vader worden.Want dharma laat het niet toe.
  Jay Siya Ram!
  Jay Sambh!

  Beantwoorden
 6. Rishma zegt:

  DIEP TRIEST dat je Mata zo durft te beledigen en haar dwaas noemt!!! Zo iemand siert het niet om over DHARM te praten. Vervuil deze site AUB niet met belediging van onze Devi Devta’s en dat hare krishna gedoe. Ik kom hier om over DHARM vanuit de GESCHRIFTEN te lezen omdat er al zoveel zogenaamde hindoe geleerden zijn die van alles en nog wat beweren, niet om over bekrompen visies en propaganda’s van mensen te lezen die geen bunjaad hebben in de geschriften.

  IK denk dat jouw reacties precies bevestigen wat Ranjita in haar artikel beschrijft. Blindstaren op wat Prabhupaat zegt en dit hoger achten dan de Veda’s en andere geschriften. Sorry hoor, maar word hier zo vaak over aangesproken op straat door dit soort hare krishna mensen en erger me ROT aan zulke ziekelijke 😡 ideeën. TELKENS maar anderen lager achten, veroordelen en onze Devi Devta’s beledigen zogenaamd in naam van DHARM. AAAAAAAAARRRRGGGGHHHHH

  Beantwoorden
 7. Guest zegt:

  Mevrouw of mejufrouw Ramandas gaat niet met de tijd mee. Ze spreekt zichzelf erg vaak tegen en ik krijg hoofdpijn om haar Nederlands te verbeteren. Iemand die veel te vertellen heeft snapt niets van eenvoud. Het hindu of hindoeïsme bestaat niet, dus hebben wij als Indiase mensen één dharm en dat is Sanatan. Dan moeten alle andere sektes (arya samaaj en zo) opgedoekt worden lijkt mij. Of zijn we als oorspronkelijke Indiase mensen godsdienst-religieloos? Als SHIVA en SHAKTI eigenlijk ‘het onzichtbare of zichtbare’ zijn dan zijn wij ook niets en alles.

  Daarnaast hebben we teveel mensen op aarde die met onderbuikgevoelens of juist als superieurs van alles neerkwakken omdat zij zogenaamd belezen zijn. Moeilijkste factor voor hen is filosoferen uit wijsheid en simpelheid. Dat kunnen ze niet. Zie mw./mej. Ramandas … Jammer.

  Aum Shiva Shambho _/\_

  Beantwoorden
 8. radharamandas zegt:

  Sri Sri Guru Gauranga ji ki jay!
  Beste Didi ji aanvaard mijn pranaam,

  Jammer,als jullie broodje van eigen deeg terug krijgen dan willen jullie afknijpen.
  Volgens mij leest U het niet goed, Ik heb duidelijk bij geschreven over dharma en hierachie.
  Jammer dat er nu nog mensen zijn die denken dat Hindu-Dharma en de geschriften van de Hindhu zijn.
  Bhagavan en Devi Devata`s waren voor iedereen en zullen ook voor iedereen zijn.

  Alleen vind ik jammer dat er mensen hier zijn die als een blinde schap rond dolen.
  U wilt bewijs ik kan u duizend verzen geven waar duidelijk wordt verteld wie Bhagavan Is.
  Het zat niet tot jullie door dringen in dit leven nog niet.

  Ik heb nergens Devi en Devata`s beledigd. En zal ook nooit doen. Dat jullie theorie alle devi en Devata gelijk stellen aan Bhagavan is absurd. lees gita 9 vers 25 van de hindu groep. Geeta press.Sorry als ik iemand heb verdriet gedaan. ik heb zeker hier niks te zoeken.

  Hare Krishna!

  Beantwoorden
 9. kawita zegt:

  Wat bedoelt radharamandasj? Ik lees verhaal over Shiva en Sati. Volgens mij klopt het verhaal niet. Hoe komt en devta Vanwelke stroming is dat en hoe komen ze aan deze wijsheid? Wat staat in Gita 9 vers 25? Worden devi’s en devta’s door hen als engelen gezien
  en met 1 vorm van God. Hij/zij is zo overtuigd van zijn/haar waarheid. Ik had al eerder gehoord over 33.000.000 engelen. Hoe kom ze aan dat getal?

  Beantwoorden
 10. Anoniem zegt:

  Namaste,
  in de Veda’s staat “Na Tasya Pratima Asti” ,
  betekenis ” van god is er geen pratima (vorm, beeld, of/en foto)”,
  waarom bidden we dan tot een vorm, beeld of/en foto terwijl god zelf heeft gezegd dat er geen vorm, beeld of/en foto van hem gemaakt mag worden?

  nog een vraag.
  wie is uiteindelijk de Oppergod?

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   In de Veda’s staat ook “dve vava brahmano rupe murtam camurtam ca”. Brahman heeft twee hoedanigheden: vorm en vormloos. In de Brahma Sutra’s wordt zelfs concreet ingegaan op praakritik puja met behulp van beelden.

   De Hindoe Dharma kent geen Oppergod. Zie ook: Godsbeeld

 11. Anoniem zegt:

  In het hindi / Sanskrit Shri Mat Bhagvat Gita staat, “Bhagvaan Uvaaj” niet Krisna Uvaaj.
  Hier spreekt Bhagvaan en Krishna is de spreekbuis die de verloren Dharma verteld aan Arjun.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *