Ik ben op zoek gegaan naar een goed, duidelijk antwoord en een krachtige verklaring van onze Hindoe Dharma. Een verklaring waardoor anderen, en ook wijzelf, de kern van de Hindoe Dharma, ons geloof, kunnen horen en begrijpen.

Hoe kunnen we nu de essentie van de Hindoe Dharma in een paar kogelpunten opsommen? Ik stel het volgende voor:

 • De Hindoe Dharma is een eeuwenoude levenswijze, religie en cultuur, en is door de eeuwen heen geëvolueerd en herhaaldelijk bewerkt. De beoefeningen zijn geëvolueerd en aangepast, maar de filosofie blijft in de Veda’s, onze oudste geschriften.
 • We geloven dat God in twee hoedanigheden bestaat. Ten eerste in een vormloze, omnipresente en omnipotente hoedanigheid, Brahman. En ten tweede in de vorm van miljoenen gedaanten, zowel mannelijke als vrouwelijke, bekend als Devta’s en Devi’s. Hoe dan ook, uiteindelijk komen we uit bij één en dezelfde God, Brahman.
 • De Hindoe Dharma ziet de gehele schepping als één. Mens, dier, boom of plant; iedereen is een vonk van Paramaatmaa, de Superziel, God. Zoals de Veda’s luiden: “De wereld is één grote familie.”
 • Hindoes geloven in de wet van karma: Wat je zaait, zul je oogsten. Wie de Dharma beschermt, zal worden beschermd door de Dharma. Dharma is het geheel van gedachten en handelingen die een goed karakter van de mens bevorderen. Het is hoe wij ons opstellen tegenover anderen, hoe we met mensen, zaken en gevoelens omgaan. Het gaat over wat voor standpunt we hebben ten opzichte van rechtvaardigheid, juist handelen, eerlijkheid, medelijden, uiten van boosheid en dat soort waarden.
 • Hindoes geloven in het wiel van leven en dood. Je blijft net zo lang draaien tot je nobel wordt.
 • We geloven in de kracht van verering, heilige spreuken en vrome gedachten.

Ik denk dat dit wel de kern is van onze Hindoe Dharma. Natuurlijk zijn er meer punten en het kan zijn dat je het ergens niet mee eens bent. Maar we moeten ergens beginnen, en dit is een bescheiden poging richting dat einde.

Je zult je wel afvragen: “Waarom is dit allemaal belangrijk?

Nu moet je weten dat onze Hindoe Dharma uniek is. Kijk maar eens naar al die religies om je heen!

Religies hebben geen rechten en kennen bepaalde grenzen. Ze hebben een stichter, kennen één heilig boek, hebben een vaste manier van verering en een gecentraliseerde hiërarchie. Daarnaast zijn ze overtuigend (er is geen andere religie), uitsluitend (degenen die het niet volgen krijgen geen geluk) en scheidend (als je ertoe behoort, behoor je geen andere gedachten aan te hangen). Belangrijk is om te weten dat de Hindoe Dharma geen religie is. Ze is een levensfilosofie. Ze is de oudste en grootste levensfilosofie ter wereld, en kent geen grenzen. Ze is het enige levenspad dat je de keuze en vrijheid geeft om te leven op de manier die voor jou uit de bus komt.

Ze is een levenswijze, religie en cultuur die de beginselen van tolerantie en wederzijds respect erg hoog acht. Ze is het enige levenspad waarop alles met een bewustzijnselement (aarde, water, lucht, ether, vuur) eeuwig is, en gelijk is. Alles is een atoom van de almachtige God.

Kortom: een filosofie om trots op te zijn! Maar voor trots is bewustzijn nodig, en tenminste een basisbegrip. Anders is het woord “Hindoe” slechts een label.

Het heeft kracht nodig. We moeten onze kennis verspreiden onder mede-Hindoes en broederschap creëren. Hoe meer atomen, des te groter het molecuul. Samen staan we sterk! Laten we onze Dharma begrijpen en het bewustzijn verspreiden. Hoe kunnen we immers anderen overtuigen als we onszelf niet eens begrijpen?

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

 1. fake glasses schreef:

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: hindoedharma.nl/blog/op-zoek-naar-de-hindoe-identiteit-2/ […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *