De ishvar stuti (Sanskriet: ईश्वर स्तुति, īśvara stuti, van īś “capabel om te heersen” en vara “beste” of “zegen” en stuti “hymne”) is een verzameling mantra’s afkomstig uit de veda’s die bedoeld is als lofgebed om het Goddelijke te eren. De ishvar stuti is een prominent gebed binnen de Arya Samaj.

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद्भद्रं तन्नऽआ सुव॥ – Yajurveda 30.3

ॐ viśvāni deva savitar-duritāni parāsuva;
yad-bhadraṃ tann’ā suva.

O heer van het universum, schitterende goddelijkheid, verjaag onze kwade eigenschappen en ons leed, zodat zo’n voorspoed tot ons mag komen die ons nobel maakt.

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीन्द्यामुतेमां कस्मैं देवाय हविषा विधेम॥ – Yajurveda 13.4

hiraṇyagarbhaḥ samavartta-tāgre bhūtasya jātaḥ patireka āsīt;
sa dādhāra pṛthivīn-dyāmutemāṃ kasmai devāya haviṣā vidhema.

De gouden baarmoeder die er al was voordat de schepping bestond, is de schepper van de wereld en alleen hij onderhoudt de wereld. Hij is degene die de wereld draagt; van de lichtloze aarde tot aan de verlichtende zon. Degene die van alle andere werelden de eeuwige dragende essentie is; aan die goddelijkheid schenk ik offerandes om hem te dienen.

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः।
यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ – Yajurveda 25.13

ya ātmadā baladā yasya viśva upāsate praśiṣaṃ yasya devāḥ;
yasyacchāyā’mṛtaṃ yasya mṛtyuḥ kasmai devāya haviṣā vidhema.

Degene die de ziel geeft en kracht geeft, van wie de hoogste leringen door de gehele schepping worden geëerd/gediend, die goddelijkheid. Wiens hoede als nectar is en onsterfelijkheid biedt; aan die goddelijkheid schenk ik offerandes om hem te dienen.

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।
य ईशेऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ – Yajurveda 25.11

yaḥ prāṇato nimiṣato mahi-tvaika idrājā jagato babhūva;
ya īśe’sya dvipadaś-catuṣ-padaḥ kasmai devāya haviṣā vidhema.

Degene die alle wezens in een ogenblik met zijn grootheid kan ontwaken en de wereld kan verlichten en scheppen. Degene die de heerser is van de tweevoeters en viervoeters; aan die goddelijkheid schenk ik offerandes om hem te dienen.

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन नाकः।
योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ – Yajurveda 32.6

yena dyaurugrā pṛthivī ca dṛḍhā yena sva stabhitaṃ yena nākaḥ;
yo’ntarikṣe rajaso vimānaḥ kasmai devāya haviṣā vidhema.

Degene die de hemelen machtig maakt en de aarde stevig maakt, degene die de hemelse wereld tot stand heeft gebracht en ook de onderwereld. Degene die de lucht de kracht heeft gegeven om te kunnen vervoeren; aan die goddelijkheid schenk ik offerandes om hem te dienen.

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्॥ – Rigveda 10.121.10

prajāpate na tvadetānyanyo viśvā jātāni paritā babhūva;
yatkāmāste juhumas-tanno’stu vayaṃ syāma patayo rayīṇām.

Er is geen ander zoals deze schepper van de wereld, die het universum geboren heeft laten worden en deze heeft omringd en gevuld met gezegende schepsels. Hij die vuur aan hem offert door het te bewegen (aarti) wordt gezegend met de vervulling van zijn wensen en ontvangt rijkdommen van het leven.

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
यत्र देवाऽमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त॥ – Yajurveda 32.10

sa no bandhur-janitā sa vidhātā dhāmāni veda bhuvanāni viśvā;
yatra devā’mṛtamāna-śānās-tṛtīye dhāmanna-dhyairayanta.

Degene die ons en onze verwanten geboren heeft laten worden; die schepper draagt de kennis van alle werelden in het universum. Die goddelijke nectar is onze schepper, leraar en heer. Op die opperste essentie vestig ik mijn gedachten, niet op een ander.

अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमऽउक्तिं विधेम॥ – Yajurveda 40.16

agne naya supathā rāye’smān viśvāni deva vayunāni vidvān;
yuyodhyasmaj-juhurāṇameno bhūyiṣṭhānte nam’uktiṃ vidhema.

O goddelijk vuur dat ons naar vele paden van verlichting en rijkdommen leidt. O goddelijke heer van de werelden die alle kennis doorgrondt. Verwijder het kwaad en al onze zonden. Wij offeren op elke manier onze eerbied en groet tot u.