Voor veel hindoes is het gebruikelijk om prasad te offeren (voedsel te laten inzegenen). Dit doen zij vooral bij gunstige gelegenheden, ceremonies, rituelen en tempelbezoeken. In dit artikel lees je hoe je prasad kunt offeren met of zonder een murti.

Prasad offeren met behulp van een murti

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens het gehele ritueel zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan de goddelijke gedaante aan wie je de prasad wilt offeren in gedachten en concentreer jouw gedachten op hem of haar.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van de goddelijke gedaante. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw rituelen gebruikt.

Heb je liever een eenvoudige mantra? Dan kun je een gayatri mantra van de goddelijke gedaante gebruiken.

2. Naivedyam (voedsel)

Neem de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van de goddelijke gedaante. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van de goddelijke gedaante. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti.

ॐ शर्कराघृतसंयुक्तं मधुरं स्वादु चोत्तमं।
उपहारसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्॥
<korte mantra goddelijke gedaante> नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ śarkarā-ghṛta-saṃyuktaṃ madhuraṃ svādu cottamaṃ;
upahāra-samāyuktaṃ naivedyaṃ pratigṛhyatām.
<korte mantra goddelijke gedaante>. naivedyaṃ nivedayāmi.

Suiker, geklaarde boter en honing samen vormen een verrukkelijke en hoge smaak. Tezamen vormen ze een spijs die ik aan u presenteer. korte mantra goddelijke gedaante>. Ik wijd dit voedsel aan u.

Heb je liever een eenvoudige mantra? Dan kun je alleen de laatste regel van deze mantra gebruiken.

3. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van de goddelijke gedaante.

ॐ सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलंजलं।
आचम्यतां मयादत्तं प्रसीद परमेश्वरी॥
<korte mantra goddelijke gedaante> मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ sarva-tīrtha-samāyuktaṃ sugandhiṃ nirmalaṃ-jalaṃ;
ācam-yatāṃ mayā-dattaṃ prasīda parameśvarī.
<korte mantra goddelijke gedaante> mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

O Allerhoogste, alle heilige wateren zijn bij elkaar aanwezig in dit geurige water dat geen materiële verontreiniging bevat. Accepteer dit water dat ik u schenk om uw mond te zuiveren. korte mantra goddelijke gedaante>. Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.

Heb je liever een eenvoudige mantra? Dan kun je alleen de laatste regel van deze mantra gebruiken.

Prasad offeren zonder een murti

Ook hindoes die niet geloven dat het goddelijke manifesteert, offeren prasaad. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van een murti een brandende diya te gebruiken of zelfs geen materiële hulpmiddelen te gebruiken. In geval van een brandende diya kun je dezelfde handelingen hanteren als hierboven staan beschreven en in plaats van een korte mantra de mantra ॐ gebruiken.

Gebruik je geen materiële hulpmiddelen? Dan kun je alleen de handeling “dhyaanam” doen onder het reciteren van de Gayatri mantra en vervolgens de schaal met spijzen met beide handen aanraken en de volgende mantra reciteren:

ॐ अर्पणमस्तु।

ॐ arpaṇam-astu.

Ik offer dit aan ॐ.