Het hindoeïsme is een oeroude levensleer die ervan uit gaat dat de waarheid relatief is. De werkelijkheid is volgens het hindoeïsme zoals wij die (willen) zien, horen en voelen. Dat maakt het onmogelijk om het hindoeïsme precies zo te verkondigen zoals het ooit is opgeschreven en bedoeld is.

Verschillende verkondigers

Door de tijdperken heen zijn er vele wijzen, toegewijden en gelovigen geweest die het hindoeïsme op hun eigen manier in stand probeerden te houden. Nog steeds zijn er vele hindoes die het hindoeïsme verkondigen en verspreiden, zowel mondeling als schriftelijk. Dit deden en doen zij ieder vanuit hun eigen referentiekader, tijd, plaats en omstandigheden. Dat resulteert in vele verschillende benaderingen.

Verschillende vertalingen

De geschriften van het hindoeïsme zijn oorspronkelijk opgeschreven in het oeroude Sanskriet en in het huidige tijdperk zijn slechts weinig mensen deze taal machtig. Daarom hebben veel wijzen, toegewijden en gelovigen geprobeerd de geschriften te vertalen naar het Hindi en later naar het Engels en andere talen. Echter verliezen verzen daarmee hun volledigheid, omdat Sanskriet simpelweg de rijkste taal is en andere talen veel minder woorden en uitdrukkingskracht hebben. Sanskrietverzen zijn dan ook nooit één op één te vertalen.

Interpretatie

Daarbij speelt ook interpretatie een grote rol. Elke auteur heeft zijn eigen woordkeuze en zinsbouw, die afhankelijk zijn van zijn/haar (vocabulaire) kennis, spirituele ervaring en bewustzijn. Auteurs vertalen en verkondigen kennis zoals zij deze hebben begrepen, ervaren en gerealiseerd. Op dezelfde manier heeft iedere lezer een eigen interpretatie op basis van zijn/haar eigen (vocabulaire) kennis, spirituele ervaring en bewustzijn. Daardoor zijn vertalingen niet altijd even handig en heeft elke vers in feite extra informatie nodig om de context te verhelderen. Die context kan natuurlijk ook weer op verschillende manieren worden begrepen.

Samenvattend

Kortom, er bestaan geen 100% zuivere vertalingen en zelfs als je het oeroude Sanskriet machtig bent, blijft begrijpen een kunst. We zijn immers allemaal gekleurd door onze eigen benadering, referentiekader, tijd, plaats en omstandigheden.

Leer zoveel als je kan en neem kleine stapjes. Lees bijvoorbeeld elke dag een vers van de Bhagavad Gita. Dit is één van de meest prominente teksten van de hindoe dharma en ook het meest complete hindoegeschrift. Vrijwel alle belangrijkste filosofische concepten van de hindoe dharma komen erin aan bod en het is vooral praktisch en toegankelijk. De vragen in het dialoog tussen Arjuna (de zoeker) en Krishna (het goddelijke) zijn tijdloos en zo herkenbaar! Echt een verrijking voor je leven en het beste om mee te beginnen.

1. Bhagavad Gita

Ik raad vooral de Bhagavad Gita Sadhak Sanjivani van de Indiase uitgever Gita Press aan. Deze weergeeft de verzen in het Sanskriet en geeft daarbij een zeer nauwkeurige & duidelijke vertaling én toelichting van elke vers. Deze is te verkrijgen in het Hindi en in het Engels.

2. Upanishads

Als je de Bhagavad Gita hebt gelezen, zou je bijvoorbeeld de Upanishads kunnen lezen, zoals de Katha Upanishad, Kena Upanishad, Ishavasya Upanishad, Prashna Upanishad en Taittiriya Upanishad. Het fijne van de Upanishads is dat ze relatief kort zijn en erg to-the-point. Elke Upanishad heeft een eigen thema en er zijn veel commentaren en toelichtingen beschikbaar om elke vers van de Upanishads goed te kunnen begrijpen. De meeste andere geschriften zijn erg omvangrijk en er zijn vaak weinig of geen goede toelichtingen verkrijgbaar. Als je de beginselen van de Bhagavad Gita en Upanishads begrijpt, kun je andere geschriften ook beter begrijpen. De commentaren van Adi Shankara worden vaak aanbevolen.

3. Mahabharata

Persoonlijk vind ik dat de Mahabharata de essentie en leringen van de Upanishads prachtig illustreert in talloze verhalen. Hierdoor kun je de filosofische concepten beter vertalen naar je eigen leven en naar de wereld waarin we leven. De Mahabharata is een enorm boekwerk en moeilijk te verkrijgen met een goede Engelse vertaling, maar zeker het lezen waard als je je kennis wilt verdiepen. Als je Hindi kunt, is de versie van uitgever Gita Press zeer aan te bevelen. Een goede Engelse vertaling ken ik (nog) niet, maar er is wel een leuke serie aan stripboeken van de Mahabharata verkrijgbaar in het Engels. Deze is van de uitgever Amar Chitra Katha. Films en televisieseries zijn helaas vaak gedramatiseerd en weergeven vaak niet helemaal de juiste verhalen.

4. Ramayana

Hoewel de meeste Surinaams-Hindoestanen juist meer bekend zijn met de Ramayana, vind ik zelf dat die in een later stadium aan bod mag komen. Juist de Ramayana is veel moeilijker te begrijpen, omdat er verschillende Ramayana’s zijn en elke Ramayana een eigen invalshoek heeft. Zo is de Tulsidas Ramayana (Ramacharitamanasa) geschreven vanuit het oogpunt van Tulsidas’ enorme bhakti (toewijding) aan Rama. Hij laat vele details en objectiviteit varen en focust zich op de verheerlijking van Shri Rama als goddelijke gedaante van compassie en de ideale mens. Pas als je de Valmiki Ramayana leest, merk je hoeveel verhalen en informatie er in de Ramacharitamanasa zijn weggelaten. Valmiki is namelijk vrij objectief in zijn beschrijvingen. Zowel de Ramacharitamanasa als Valmiki Ramayana zijn verkrijgbaar van de uitgever Gita Press, met Hindi en met Engelse vertaling.

5. Purana’s

Op zich zou je met de voorgaande geschriften al goede kennis kunnen hebben van de filosofische aspecten en concepten in de hindoe dharma. Mocht je daarna toch verder willen lezen, dan zou je de Purana’s kunnen lezen. Vooral de Bhagavad Purana en Devi Bhagavad Purana zijn aanraders om te lezen om je kennis nóg verder te verdiepen, als je dat wilt. Beide zijn verkrijgbaar van de uitgever Gita Press, met Hindi en met Engelse vertaling.

6. Yoga, Ayurveda, Jyotisha

Wil je je verdiepen in meer praktische wetenschappen, dan zijn de boeken van Bihar Yoga Publications enorme aanraders als het gaat om yoga. Voor Ayurveda zijn de boeken van David Frawley zeer aan te raden. David Frawley behandelt ook e.e.a. qua Jyotisha in zijn boeken en verder zou je voor Jyotisha ook kunnen kijken naar boeken van Hart de Fouw of Komilla Sutton. Al deze boeken zijn te verkrijgen in het Engels of met Engelse vertaling. De fundamentele boeken van deze praktische wetenschappen zijn een stuk moeilijker te begrijpen zonder goede leraar, begeleiding en oefening. Vandaar dat ik de boeken van deze geleerde schrijvers aanraad. Zij hebben zich jarenlang verdiept in de fundamentele boeken en hun kennis in toegankelijke taal gedeeld.