Om dit te begrijpen, is het belangrijk om eerst te weten wat vedische astrologie en karma inhouden.

Vedische astrologie

Vedische astrologie is een voorspellende wetenschap die ons helpt om personen en situaties beter te begrijpen. Deze eeuwenoude leer gaat ervan uit dat hoe wij zijn en wat wij meemaken te maken heeft met de stand en bewegingen van de hemellichamen. Vooral de stand van de hemellichamen op het moment van onze geboorte – die wij vastleggen in een janma kundali (geboortehoroscoop) – bepaalt voor een belangrijk deel de manier waarop wij in het leven staan en dat wordt weer bepaald door onze karma uit vorige levens.

Karma

De hindoeleer beschrijft karma als een concept van actie & reactie en bestaat uit verschillende onderdelen: sanchita karma, prarabdha karma en kriyamana karma. Sanchita karma is de verzameling van álle karma die wij in vorige levens hebben opgebouwd, prarabdha karma is het deel daarvan dat ons lot in dit leven bepaalt en kriyamana karma is de karma die wij verrichten vanuit onze vrije wil.

De relatie tussen vedische astrologie, karma en het lot

Vedische astrologie weergeeft de uitwerkingen van de prarabdha karma in een janma kundali (geboortehoroscoop), plaatst dit in perspectief en geeft handvatten om deze uitwerkingen (het lot) te beïnvloeden. Ons lot staat dus voor een deel vast, maar wij kunnen dit ook voor een deel beïnvloeden door de karma die wij verrichten vanuit onze vrije wil.

Een vedisch astroloog maakt als eerst, met behulp van een software of een horoscopenboek, een janma kundali (geboortehoroscoop) op basis van de geboortegegevens (datum, tijd en plaats). Daarna analyseert en interpreteert hij de horoscoop aan de hand van zijn eigen methode en achtergrond. Sommige vedisch astrologen doen dat globaal, sommige vedisch astrologen zijn wat nauwkeuriger en sommige vedisch astrologen zijn hierin gedetailleerd; het verschilt per vedisch astroloog. Daarnaast is het maar net waar de vedisch astroloog voor kiest en waar de vraagsteller behoefte aan heeft.

Met vedische astrologie krijg je vooral inzichten in jezelf en jouw levenslot. Deze leer werkt met verschillende kaarten. De janma kundali (astrologische geboortekaart) is de belangrijkste kaart, waarmee je vooral inzichten krijgt in je levensloop, je persoonlijkheid, de manier waarop je met personen en thema’s omgaat, dingen die op je pad komen etc. Dat kun je per levensgebied (opleiding, carrière, partner, kinderen, vader, moeder, broers, zussen etc.) en zelfs per lichaamsdeel en/of orgaan bekijken.

Deze inzichten helpen ons om verleden karma en de uitwerkingen daarvan in dit leven te begrijpen. Daarnaast kan deze bijzondere leer onze levensloop – en dus ook gunstige en minder gunstige tijden – voorspellen en ons daarmee voorbereiden op onze toekomst. Ook kan de vedische astrologie ons helpen bij het maken van keuzes op verschillende levensgebieden. De vedische astrologie kent verschillende takken. Gevorderden kunnen zelfs medische diagnoses stellen of concrete vragen beantwoorden aan de hand van tijd, plaats en omstandigheden. Een rijke wetenschap waarmee iedereen zijn voordeel kan doen!

Mijn eigen ervaring

Ik kon met mijn janma kundali bijvoorbeeld een medische diagnose stellen voor klachten die artsen niet wilden onderzoeken. Later stelde een Tibetaanse arts dezelfde diagnose, waardoor ik wist dat mijn analyse van mijn janma kundali klopte. In november werd dit weer bevestigd, door een ayurvedische arts. Dit lukt niet altijd, want ik ben niet gespecialiseerd in medische astrologie en in sommige janma kundali’s vallen zaken sneller op dan in andere janma kundali’s.

Veel mensen hebben geen vaste astroloog of pandit en als zij een astrologisch consult willen, komen zij dus vaak in aanraking met verschillende astrologen en/of pandits. In de praktijk krijgen personen vaak astrologische consulten die niet op elkaar rijmen.

De ene astroloog of pandit zegt bijvoorbeeld dat de persoon mangala dosha heeft, de andere zegt van niet. De een zegt bijvoorbeeld dat er sprake is van Shani graha, de ander zegt van niet. Dat is verwarrend en op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet geloven.

Er kunnen verschillende redenen zijn dat de geboortehoroscoop of de uitkomsten hiervan verschillen:

Het perspectief

Sommige astrologen bekijken de janma kundali vanuit de lagna (ascendant), sommigen vanuit Chandra (de maan) en sommigen vanuit Surya (de zon). Dit kan voor verschillende uitkomsten zorgen. Een goede astroloog bekijkt de janma kundali vanuit alle drie uitgangspunten en nuanceert zijn uitkomsten in een duidelijke omschrijving. Voor bepaalde verschijnselen, zoals ganda mula, hoort specifiek gekeken te worden vanuit Chandra en als men hier bijvoorbeeld de lagna of Surya als uitgangspunt neemt, dan klopt de uitkomst dus niet.

De tijdzone

Tijdzones van bepaalde landen zijn door de jaren heen veranderd, waardoor het mogelijk is dat de astroloog van een verkeerde tijdzone uitgaat. Je hoort altijd uit te gaan van de tijdzone die gold op het moment van geboorte in de geboorteplaats van de persoon.

Het tijdstip

Als een tijdstip niet exact bekend is, schat de astroloog vaak het tijdstip. Soms komt het ook voor dat de astroloog per ongeluk een verkeerd tijdstip gebruikt, bijvoorbeeld 9 uur in de ochtend in plaats van 9 uur in de avond. Een verschil van 10 minuten kan al voor een andere janma kundali (en dus ook andere uitkomsten) zorgen.

Tijdzonesysteem

Boeken en software hanteren soms een ander tijdzonesysteem (GMT, UTC, TAI) dan gebruikelijk. De astroloog moet weten welk tijdzonesysteem zijn software hanteert en ook wanneer hij een plus moet gebruiken en wanneer een min. Hoewel Nederland in tijdzone UTC +01:00 valt, moet je in sommige software -01:00 invoeren. Ook dient de astroloog rekening te houden met zomer- en wintertijd, als dat op het moment van geboorte van toepassing was in de geboorteplaats van de persoon.

Ayanamsha

De aardas is ongeveer 24 graden gedraaid ten opzichte van aan het begin van de schepping. Dit verschil wordt ayanamsha genoemd. De astroloog dient hier rekening mee te houden, omdat anders de posities van de graha’s en sterrenbeelden afwijken, wat andere/incorrecte uitkomsten geeft.

Kundali-boeken

Sommige astrologen gebruiken kundali-boeken die volgens de Surinaamse of Indiase tijd zijn gemaakt en dus niet gelden voor mensen die in andere landen zijn geboren. Daarnaast zijn kundali-boeken foutgevoelig door drukfouten en menselijke fouten van de auteur, zoals factoren die hierboven zijn genoemd.

Surinaamse of Indiase tijd

Sommige astrologen zijn van mening dat je de geboortetijd hoort om te rekenen naar de Surinaamse of Indiase tijd. Dat resulteert in een afwijkende janma kundali en afwijkende uitkomsten, want je hoort altijd uit te gaan van de tijdzone die op het moment van geboorte gold in de geboorteplaats van de persoon.

Astrologiesoftware

Sommige astrologen gebruiken astrologiesoftware ook voor de interpretatie van janma kundali’s. Die interpretatie is meestal door robots gegenereerd en kloppen vaak voor een deel, maar meestal voor een deel ook niet. De astroloog hoort dit altijd te controleren en de interpretatie af te stemmen op de janma kundali, liefst door zijn eigen kennis en ervaring te gebruiken.

Fouten

Als je (per ongeluk) een verkeerde geboortetijd, -datum of -plaats hebt doorgegeven aan de astroloog of hij zelf hierin een vergissing of fout maakt bij het maken van de horoscoop, dan resulteert dat in een andere horoscoop en dus ook andere uitkomsten.

De shadbala-methode

Voor het bepalen van de kracht van graha’s – en dus ook voor het bepalen welke graha’s overwegend negatief zijn voor een persoon en waarvoor graha shanti wordt aanbevolen – wordt van oudsher gekeken naar de shadbala. De shadbala is een methode waarin de kracht van de graha’s wordt gescoord op basis van zes onderdelen.

Echter bestaan hier verschillende interpretaties van en is het niet duidelijk hoe de oorspronkelijke shadbala precies werkt en welke aspecten en waarden precies worden toegekend aan de onderdelen van de shadbala. Verschillende astrologiesoftware geven doorgaans ook verschillende uitkomsten weer in de shadbala’s, zonder enige onderbouwing van hoe de shadbala tot stand is gekomen. Dat maakt het lastig om de kracht van graha’s goed te bepalen.

In de praktijk heb ik gemerkt dat de meeste astrologen en pandits uitgaan van een shadbala uit astrologiesoftware. Het nadeel hiervan is dat deze shadbala dus niet te onderbouwen is. Je kunt niet nagaan welke criteria en waarden een software gebruikt om de shadbala te berekenen en als dan ook nog verschillende software verschillende uitkomsten geven, dan staat het consult van de astroloog of pandit dus eigenlijk op losse schroeven.

De geschriften staan vol met beschrijvingen van factoren die graha’s kunnen versterken of verzwakken. Beroemde astrologen hebben een poging gedaan om hier een rangorde in aan te brengen en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Het is belangrijk dat een astroloog goede kennis van zaken heeft voordat hij/zij astrologische consulten geeft. Ook is het belangrijk dat de vraagsteller bepaalde basiskennis van vedische astrologie heeft, zodat diegene enigszins kritisch kan zijn t.a.v. het consult.

Tot slot

Astrologische analyses en interpretaties vragen om goede kennis en ervaring. Bovendien dienen astrologische consulten altijd zorgvuldig te gebeuren. Een astroloog of pandit kan niet zomaar een uitdraai van astrologiesoftware vertalen en aan een cliënt overhandigen. Het is belangrijk dat hij weet en begrijpt wat hij doet, wat voor consult hij geeft en dit ook kan onderbouwen naar zijn cliënt.