Categorie: Wees alert

Regelmatig is er rondom hoogtijdagen veel verwarring over de datum. De ervaring leert dat verschillende kalenders, mandirs, pandits etc. verschillende datums aangeven voor dezelfde hoogtijdag. Dat is verwarrend en veel hindoes weten dan ook niet van welke datum zij moeten uitgaan.

Vaak wordt “de pandit”, “de kalender”, “Google”, “iedereen” of “India” aangehaald als argument om een standpunt te verdedigen als het om de datum van een hoogtijdag gaat. Het is belangrijk om je een aantal zaken te realiseren voordat je een standpunt aanneemt:

  • Het hindoeïsme is geen georganiseerde religie en titels binnen het hindoeïsme zijn onbeschermd.
  • Iedereen kan zich opwerpen als spreker namens het hindoeïsme; er is geen controlerend orgaan en waar kennis ontbreekt, doen aannames de ronde.
  • (Dat een organisatie, mandir, pandit, kalender of Google een bepaalde datum aangeeft, is op zichzelf dus geen bewijs dat die datum ook echt klopt.)
  • Als de meerderheid een bepaalde datum aanhoudt, zegt dat niets over de vraag of de datum klopt of niet (populistische drogreden).
  • Google en kalenders onderbouwen niet hoe tot die datums is gekomen. Buitendien kan iedereen een kalender maken. Ook hier is geen (gecentraliseerd) controlerend orgaan aanwezig.
  • Google geeft bij de datum altijd aan dat de datum kan afwijken.
  • Elke hoogtijdag is verbonden aan een bepaalde tithi in een bepaalde paksha in een bepaalde hindoemaand en soms ook aan bepaalde astronomische omstandigheden of een bepaald deel of bepaalde tijd van de dag.
  • India zit in een andere tijdzone en verschilt 4,5 uur met Nederland en 8,5 uur met Suriname (uitgaand van de wintertijd). Hierdoor vallen de tithi’s anders en daardoor kunnen de datums dus ook een dag afwijken.
  • Ook al komen onze voorouders uit India; dharma is tijd-, plaats- en toestandgebonden en we horen altijd uit te gaan van de tijdzone waarin we leven. Als we gaan opstaan, werken of slapen, kijken we natuurlijk ook niet naar de Indiase tijd, maar naar de tijd waarin wij leven. Zo is dat ook met hoogtijdagen.

Wees alert en wees vooral kritisch: waarop is de datum gebaseerd? Wat is de bron van die “kalender”, “Google”, “pandit”, “mandir”, “hindoeorganisatie” of “iedereen”? Hoe zijn zij tot deze datums gekomen? Klopt het? Rijmt het op de panchang?

Het is begrijpelijk

Het is begrijpelijk dat veel mensen de datums niet betwisten, want men is het nu eenmaal zo gewend; zeker vroeger was je brutaal zodra je ook maar een beetje doorvroeg en kritisch was als het om het geloof gaat. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het je een gevoel van zekerheid kan geven als mensen in jouw omgeving hetzelfde doen. Ook wil je hoogtijdagen soms met familieleden of vrienden vieren en als zij een andere datum aanhangen, dan wordt dat ingewikkeld. Het “manai ka boli” (“wat zullen de mensen zeggen?”) speelt uiteraard ook een grote rol. In de gemeenschap heeft men vaak al snel een oordeel klaar over hoe iets wel of niet zou horen en als je een ander standpunt hebt, wordt dat je niet altijd in dank afgenomen.

Toch denk ik dat het belangrijk is om foutieve tradities niet langer in stand te houden en altijd de juiste datums aan te houden.

Hoe kun je de juiste datums nagaan?

Elke hoogtijdag is gebonden aan bepaalde astronomische omstandigheden in combinatie met de tijdzone waarin je leeft. Om de datum van een hoogtijdag vast te stellen, horen we daarom gebruik te maken van een panchang. Een panchang is een soort astronomische hindoekalender, die per tijdzone verschillend is. De tijd van India is bijvoorbeeld 4,5 uur verder dan Nederland en 8,5 uur verder ten opzichte van Suriname (uitgaand van de wintertijd, oktober 2018). Daar horen we rekening mee te houden als we datums van hoogtijdagen nagaan, want de datums kunnen voor ieder land verschillend zijn.

Met de website of mobiele app van Drikpanchang kun je de datums van de hoogtijdagen nagaan voor de tijdzone waarin jij leeft. Je hoeft dan alleen de plaats aan te geven en de website of mobiele app geeft dan de panchang weer met alle tithi’s, hoogtijdagen, tijden volgens de tijdzone van de plaats waarin jij leeft etc. Bij de hoogtijdagen wordt vaak een toelichting gegeven en ook wordt aangegeven welke tijden het meest gunstig zijn voor het verrichten van de rituelen op die hoogtijdagen.

Een voorbeeld

Het concept van tijd in het hindoeïsme is vrij ingewikkeld, zeker als je geen voorkennis hebt. Daarom zal ik het vaststellen van de datums van hoogtijdagen proberen te verduidelijken met een voorbeeld:

Bij de Maha Lakshmi Puja hoor je niet alleen rekening te houden met de tithi, maar ook met de nakshatra en de pradosha kaal.

Tithi
De tithi van de Maha Lakshmi Puja is amavasya. Deze begint in 2018 op 6 november om 17:57 uur en eindigt op 7 november om 17:01 uur.

Vervolgens kijk je naar de nakshatra:

Nakshatra
De nakshatra van de Maha Lakshmi Puja is Svati. Svati start 6 november om 15:26 uur en eindigt 7 november om 15:07 uur.

Dan kijk je nog naar de pradosha kaal:

Pradosha kaal
De pradosha kaal is het gunstige tijdstip om Lakshmi puja te doen op de dag van de Maha Lakshmi Puja. De pradosha kaal start na zonsondergang binnen de tithi en duurt ongeveer 2,5 uur. Op 7 november om 17:01 uur is de pradosha kaal niet meer mogelijk binnen de amavasya tithi, omdat zonsondergang op 7 november slechts enkele minuten voor 17:01 uur begint.

Daarna ga je na welke datum het dus wordt:

We zien hierboven dat de tithi, nakshatra en pradosha kaal van de Maha Lakshmi Puja niet verenigbaar zijn op 7 november in 2018 (ik ben uitgegaan van de tijden voor Nederland). Wel zijn deze te verenigen op 6 november, want als je in Nederland op 6 november de Maha Lakshmi Puja viert en de Lakshmi puja muhurta aanhoudt, vier je de Maha Lakshmi puja zowel binnen de voorgeschreven tithi, nakshatra als pradosha kaal van de Maha Lakshmi Puja.

Met dit artikel heb ik geprobeerd het vraagstuk rondom datums van hoogtijdagen te verduidelijken. Wat je uiteindelijk met deze informatie doet en welke datum je aanhoudt voor de hoogtijdagen, is uiteraard aan jezelf.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *