De daiva vivah (Sanskriet: दैव विवाह, daiva vivāha, van deva “god” en vivāha “huwelijk”) is één van de ashta vivah (acht vormen van huwelijk).

De daiva vivah is een vorm van huwelijk waarbij de bruid aan een willekeurig persoon wordt uitgehuwelijkt. Dit gebeurt meestal wanneer de ouders van de bruid straatarm of ziek zijn of om een andere reden niet verder voor hun dochter kunnen zorgen. Ook kiest men vaak voor een daiva vivah wanneer de bruid een handicap heeft, seksueel misbruikt is of om een andere reden of sociaal-maatschappelijke norm al jaren geen partner kan vinden die haar als levenspartner accepteert terwijl zij inmiddels de huwbare leeftijd voorbij (aan het gaan) is.

De redenen voor een daiva vivah zijn voornamelijk om te voorkomen dat de vrouw verder werd uitgesloten van de maatschappij (door de sociale normen van het principe “huisje, boompje, beestje”) en om ervoor te zorgen dat zij veilig en beschermd is wanneer haar ouders zouden wegvallen door ziekte of dood. De levensverwachting van arme mensen en mensen die op andere manieren bedreigd worden in hun dagelijkse leven, is immers een stuk lager en vooral in oude tijden en traditionele gebieden wordt vrouwen niet geleerd zelfredzaam en onafhankelijk te worden.

In vedische tijden werden daiva vivahs gehouden tijdens grote liefdadigheidsevenementen van koningen en andere rijke mensen. Tijdens deze evenementen konden armen de koning of rijke persoon verzoeken een partner te vinden voor hun dochters en direct het huwelijk met diegene te laten plaatsvinden. De koning of rijke persoon draaide dan op voor de kosten van eventuele bruidsschatten en de bruid werd met eenvoudige ornamenten aangekleed en in een korte ceremonie uitgehuwelijkt tijdens het liefdadigheidsevenement van de koning. Vaak was de accepterende partij een priester of andere aanwezige. Hierbij werd niet gekeken naar leeftijd.

Volgens de Dharma Shastra’s dient de daiva vivah vermeden te worden, maar in gevallen van armoede en andere omstandigheden van wanhoop wordt het toch geaccepteerd als dit in het belang van de vrouw is.