Pitra dosha (Sanskriet: पितृ दोष, pitṛ doṣa, van pitṛ “voorouder” en doṣa “schuld”) is een karmische schuld die wordt veroorzaakt doordat een familielid uit het vorige leven een onnatuurlijke dood is gestorven of doordat een persoon in zijn/haar vorige leven geen eerbied heeft betuigd aan de zielen van overledenen. Pitra dosha veroorzaakt veel tegenslagen in het leven van een persoon. Dat kan zijn in de vorm van verlies van geld, huiselijke conflicten, het niet kunnen krijgen van een kind of problemen op het gebied van werk en/of carrière.

Of iemand pitra dosha heeft of niet, is na te gaan via een astrologisch consult.