De aarti (Sanskriet: आरती, āratī, van आरात्रिक, ārātrika, “licht dat ‘s nachts wordt bewogen”) is een ritueel waarbij licht wordt geworpen op een persoon, symbool, beeld, heiligdom of ander “iets” dat van een bepaalde waarde is. Bij puja’s vindt dit ritueel plaats nadat alle andere offerrituelen zijn voltooid.

De aarti vindt meestal plaats door een brandende diya kloksgewijs rond de persoon, het symbool, beeld e.d. te draaien. Doen we aarti van meerdere personen en/of objecten, dan doen wij dat op volgorde van links naar rechts. We doen dus bijvoorbeeld eerst aarti van de murti die het meest links geplaatst is, dan de murti rechts daarvan, dan de murti rechts dáárvan enzovoorts. Dat representeert de vooruitgang die wij nastreven; we hebben geen invloed op het verleden, maar wel op ons heden en de toekomst.

Het licht van de diya symboliseert ons zicht. Met het licht van de diya verdrijven wij het duister en krijgen wij een betere darshana (Sanskriet: दर्शन, darśana, “zicht”). Tijdens de aarti werpen wij licht op de goede kwaliteiten en attributen van personen en objecten en projecteren wij deze op onszelf. Het is dus niet de bedoeling om de aarti alleen uiterlijk uit te voeren, maar ook vooral om de vertaalslag te maken naar ons innerlijk: oprecht kijken hoe wij de kwaliteiten van het object voor ons in onszelf kunnen ontwikkelen. Hoe vaker we licht werpen op een inspirerend object en daarbij bewust stilstaan bij de kwaliteiten daarvan, hoe meer we daarvan kunnen leren en onszelf innerlijk kunnen ontwikkelen.

Als het gaat om de aarti tijdens puja’s, dan werpen wij tijdens de aarti dus zicht op de kwaliteiten en eigenschappen van de goddelijke gedaante van wie wij op dat moment aarti doen. We worden herinnerd aan de leringen van het Goddelijke en hoe bewuster wij dat doen, hoe meer innerlijke verlichting wij bereiken. Dat gaat natuurlijk niet in één keer en blijft een proces.

Wanneer we aarti doen van het Goddelijke zingen we meestal devotionele liederen. Deze staan in de rubriek Aarti’s. Als je deze te moeilijk vindt, kun je ook een universele mantra of een mantra van de desbetreffende goddelijke gedaante gebruiken in plaats van het devotionele aarti-lied.