Een Purana (Sanskriet: पुराण, purāṇa, “oud”) is een geschrift dat verschillende onderwerpen beschrijft en uitlegt aan de hand van (symbolische) verhalen.

Onderwerpen als de kosmos, de vorming en ontwikkeling van het universum, volksverhalen, bedevaarten, tempels, geneeskunde, astronomie, liefdesverhalen, theologie en filosofie komen hierin aan bod. Ook komen wijzen, koningen, helden en goddelijke gedaantes aan bod met de onderlinge (karmische en/of genetische) verhoudingen. De bedoeling van de Purana’s is om de vedische literatuur te illustreren en de mens dichterbij het goddelijke te brengen, zodat de mens de essentiële leringen en complexe yogafilosofieën van de vedische geschriften beter kan begrijpen.

Alle Purana’s zijn verbonden aan bepaalde goddelijke gedaantes. De meest populaire Purana, die tevens als hoogste Purana wordt beschouwd, is de Bhagavata Purana, die gewijd is aan Krishna.