Karva chautha [Karvā cautha] is een dag waarop gehuwde vrouwen vasten voor het welzijn van hun echtgenoot. Deze hoogtijdag heeft verschillende achtergronden en is vernoemd naar de vrouw die in één van de achtergronden voorkomt, Karva.

Tithi

ashvina krishna chaturthi [aśvina kṛṣṇa caturthī]

Achtergrond

Het verhaal van koningin Veeravati

Er was eens een mooi meisje, genaamd Viravati [Vīrāvatī]. Zij was de enige zus van haar zeven lieve broers en was getrouwd met een koning. Op de eerste Karva Chautha na haar huwelijk ging zij naar het huis van haar ouders. Na zonsopgang vastte ze strikt. De koningin had echter moeite met het vasten en wachtte wanhopig op de komst van de maan. De zeven broers hielden veel van haar en konden haar toestand niet aanzien en besloten haar vasten te eindigen door haar voor de gek te houden. De broers reflecteerden een spiegel door drie bladeren van een Peepala-boom [Pīpala]. De zus zag het als het verschijnen van de maan, eindigde haar vasten en begon te eten. Op het moment dat zij haar avondeten aan het nuttigen was, kreeg ze te horen dat haar echtgenoot, de koning, ernstig ziek was.

De koningin haastte zich naar het paleis van haar man en onderweg ontmoette zij Shiva en Parvati [Śiva, Pārvatī]. Parvati vertelde haar dat de koning overleden was doordat zij haar vasten eindigde door naar een valse maan te kijken https://impotenciastop.pt. Toen de koningin echter vergiffenis vroeg, zegende Parvati haar dat de koning zijn leven terug zou krijgen. Maar om deze zegen te mogen ontvangen, moest ze de Karva Chautha rituelen strikt uitvoeren. Alleen dan zou haar echtgenoot tot leven komen. Zodoende wekte Viravati haar echtgenoot weer tot leven.

De legende uit de Mahabharata [Mahābhārata]

Draupadi [Draupadī] werd gezegd dat ze moest vasten vanwege Karva Chautha. Eens ging Arjuna naar de Niligiris voor boetedoening. De rest van de Paandava’s [Pāṇḍava] kreeg te maken met veel problemen in Arjuna’s afwezigheid. Draupadi werd wanhopig en dacht aan Krishna [Kṛṣṇa], en vroeg hem om hulp. Krishna herinnerde haar eraan dat eerder, wanneer Parvati naar de begeleiding van Shiva streefde in dezelfde omstandigheden, Haar geadviseerd werd om het vastenritueel van Karva Chautha te verrichten. Draupadi volgde de instructies op en onderging alle rituelen van het vasten. Hierdoor waren de Paandava’s in staat om over hun problemen heen te komen.

Het verhaal van Satyavana en Savitri

Wanneer Yama kwam om Satyavans ziel te verkrijgen, smeekte Savitri [Sāvitrī] Hem om haar echtgenoot met het leven te zegenen. Wanneer Yama weigerde, stopte ze met eten en drinken, en uiteindelijk luisterde Yama naar haar. Hij gaf haar het leven van haar man.

De legende van Karva

Een vrouw, genaamd Karva, was een echte devote van haar echtgenoot. Op een dag werd haar echtgenoot tijdens het baden, gepakt door een krokodil. Karva rende naar de krokodil en bond de krokodil vast met katoenen garen. Daarna ging ze naar Yama, en verzocht Hem de krokodil naar de hel te sturen. Toen Yama weigerde, dreigde ze Hem te vervloeken. Bang voor de kracht van een toegewijde vrouw, stemde Yama in en stuurde de krokodil naar Yamaloka, en zegende Karva’s man met een lang leven.

Rituelen

Op de dag van Karva Chauth vasten gehuwde vrouwen voor het welzijn en lange leven van hun echtgenoot. Zij staan vóór zonsopgang op, nuttigen de maaltijd die door hun schoonmoeder is bereid (ook vóór zonsopgang) en doen vervolgens puja waarbij ze bidden voor hun echtgenoot. Hierbij staat de verering van Shiva en Parvati centraal. De meest gebruikte mantra hierbij is “aum shri umaa-maheshvaraaya namah” [ॐ śrī umā-maheśvarāya namaḥ]. Na de puja (die doorgaans vlak voor zonsopgang wordt verricht) wordt niets meer gegeten of gedronken. Pas ‘s avonds, wanneer de Maan tevoorschijn is gekomen, wordt eerst een puja gedaan, waarbij de vrouw een lota [loṭā] water en bloemen aan de Maan offert onder begeleiding van de mantra “aum som somaaya namah” [ॐ som somāya namaḥ]. Dan verricht ze zijn aarti [āratī] en bidt ze tot Hem voor het welzijn en lange leven van haar echtgenoot. Vervolgens doet ze aarti van haar echtgenoot, waarop haar echtgenoot haar water laat drinken en daarmee haar vrata verbreekt. Nu raakt de vrouw haar echtgenoots voeten aan, waarop de echtgenoot haar zegent. Daarna mag de vrouw eten. Weer is dit een maaltijd die door de schoonmoeder is klaargemaakt.