De ishvar stuti (Sanskriet: ईश्वर स्तुति, īśvara stuti, van īś “capabel om te heersen” en vara “beste” of “zegen” en stuti “hymne”) is een verzameling mantra’s afkomstig uit de veda’s die bedoeld is als lofgebed om het Goddelijke te eren. De ishvar stuti is een prominent gebed binnen de Arya Samaj.

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद्भद्रं तन्नऽआ सुव॥ – Yajurveda 30.3

ॐ viśvāni deva savitar-duritāni parāsuva;
yad-bhadraṃ tann’ā suva.

O heer van het universum, schitterende goddelijkheid, verjaag onze kwade eigenschappen en ons leed, zodat zo’n voorspoed tot ons mag komen die ons nobel maakt.

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीन्द्यामुतेमां कस्मैं देवाय हविषा विधेम॥ – Yajurveda 13.4

hiraṇyagarbhaḥ samavartta-tāgre bhūtasya jātaḥ patireka āsīt;
sa dādhāra pṛthivīn-dyāmutemāṃ kasmai devāya haviṣā vidhema.

De gouden baarmoeder die er al was voordat de schepping bestond, is de schepper van de wereld en alleen hij onderhoudt de wereld. Hij is degene die de wereld draagt; van de lichtloze aarde tot aan de verlichtende zon. Degene die van alle andere werelden de eeuwige dragende essentie is; aan die goddelijkheid schenk ik offerandes om hem te dienen.

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः।
यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ – Yajurveda 25.13

ya ātmadā baladā yasya viśva upāsate praśiṣaṃ yasya devāḥ;
yasyacchāyā’mṛtaṃ yasya mṛtyuḥ kasmai devāya haviṣā vidhema.

Degene die de ziel geeft en kracht geeft, van wie de hoogste leringen door de gehele schepping worden geëerd/gediend, die goddelijkheid. Wiens hoede als nectar is en onsterfelijkheid biedt; aan die goddelijkheid schenk ik offerandes om hem te dienen.

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।
य ईशेऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ – Yajurveda 25.11

yaḥ prāṇato nimiṣato mahi-tvaika idrājā jagato babhūva;
ya īśe’sya dvipadaś-catuṣ-padaḥ kasmai devāya haviṣā vidhema.

Degene die alle wezens in een ogenblik met zijn grootheid kan ontwaken en de wereld kan verlichten en scheppen. Degene die de heerser is van de tweevoeters en viervoeters; aan die goddelijkheid schenk ik offerandes om hem te dienen.

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन नाकः।
योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ – Yajurveda 32.6

yena dyaurugrā pṛthivī ca dṛḍhā yena sva stabhitaṃ yena nākaḥ;
yo’ntarikṣe rajaso vimānaḥ kasmai devāya haviṣā vidhema.

Degene die de hemelen machtig maakt en de aarde stevig maakt, degene die de hemelse wereld tot stand heeft gebracht en ook de onderwereld. Degene die de lucht de kracht heeft gegeven om te kunnen vervoeren; aan die goddelijkheid schenk ik offerandes om hem te dienen.

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्॥ – Rigveda 10.121.10

prajāpate na tvadetānyanyo viśvā jātāni paritā babhūva;
yatkāmāste juhumas-tanno’stu vayaṃ syāma patayo rayīṇām.

Er is geen ander zoals deze schepper van de wereld, die het universum geboren heeft laten worden en deze heeft omringd en gevuld met gezegende schepsels. Hij die vuur aan hem offert door het te bewegen (aarti) wordt gezegend met de vervulling van zijn wensen en ontvangt rijkdommen van het leven.

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
यत्र देवाऽमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त॥ – Yajurveda 32.10

sa no bandhur-janitā sa vidhātā dhāmāni veda bhuvanāni viśvā;
yatra devā’mṛtamāna-śānās-tṛtīye dhāmanna-dhyairayanta.

Degene die ons en onze verwanten geboren heeft laten worden; die schepper draagt de kennis van alle werelden in het universum. Die goddelijke nectar is onze schepper, leraar en heer. Op die opperste essentie vestig ik mijn gedachten, niet op een ander.

अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमऽउक्तिं विधेम॥ – Yajurveda 40.16

agne naya supathā rāye’smān viśvāni deva vayunāni vidvān;
yuyodhyasmaj-juhurāṇameno bhūyiṣṭhānte nam’uktiṃ vidhema.

O goddelijk vuur dat ons naar vele paden van verlichting en rijkdommen leidt. O goddelijke heer van de werelden die alle kennis doorgrondt. Verwijder het kwaad en al onze zonden. Wij offeren op elke manier onze eerbied en groet tot u.

In deze handleiding lees je hoe je een korte puja voor Sita-Rama kunt doen. Deze handleiding is speciaal gericht op gevorderden. Dat betekent dat er mantra’s worden gebruikt die ervaren ritualisten (in de volksmond ook wel “pandits” genoemd) ook gebruiken. Elke sanskrietterm heeft een link waarop je kunt klikken voor uitleg van de betekenis.

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens de gehele puja zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan Sita-Rama in gedachten en concentreer jouw gedachten op hem.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van Sita-Rama die jou aanspreekt. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw puja gebruikt.

2. Gandham (geur)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel wat rooswater op de murti van Sita-Rama.

ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं।
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्॥
ॐ श्री सीतारामाय नमः। गन्धं समर्पयामि।

ॐ gandha-dvārāṃ durā-dharṣāṃ nitya-puṣṭāṃ karīṣiṇīṃ;
īśvarīṃ sarva-bhūtānāṃ tāmihopahvaye śriyam.
ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. gandhaṃ samarpayāmi.

Uw genade is te verkrijgen door het offeren van geurende zaken. U bent de schenker van overvloedig voedsel, heilige koeien en ander rijkdom. U bent de grote goddelijke gedaante van alle wezens. O Eerwaarde, ik roep u aan. Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik offer deze geur aan u.

3. Pushpam (bloem)

Neem weer de namaste-houding aan en houd hierbij een bloem tussen je handen. Reciteer dan de onderstaande mantra en plaats de bloem voor de murti van Sita-Rama.

ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो।
मयानीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर॥
ॐ श्री सीतारामाय नमः। पुष्पं समर्पयामि।

ॐ mālyādīni sugandhīni mālityādīni vai prabho;
mayā-nītāni puṣpāṇi gṛhāṇa parameśvara.
ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. puṣpaṃ samarpayāmi.

Bloemenkransen, geur en bloemenkronen sieren u, o goddelijke gedaante! Accepteer deze bloemenoffers, o Allerhoogste. Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik offer deze bloem aan u.

4. Dhoopam (geurend rook)

Brand wierook en plaats deze in of op een wierookhouder (als je dat nog niet eerder tijdens de puja had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met het wierook kloksgewijs rond de murti van Sita-Rama. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोऽत्तमः।
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम्॥
ॐ श्री सीतारामाय नमः। धूपं आघ्रापयामि।

ॐ vanaspati-rasod-bhūto gandhāḍhyo gandho’ttamaḥ;
āghreyaḥ sarva-devānāṃ dhūpoyaṃ pratigṛhyatām.
ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. dhūpaṃ āghrāpayāmi.

O Allerhoogste, accepteer dit zuivere kruid dat gevuld is met geur en de hoogste geur bevat. Deze geur wordt besmeurd door alle goddelijke gedaantes. Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik laat u deze geurende rook gewaarworden.

5. Deepam (licht)

Brand een diya die je kunt gebruiken om aarti te doen (als je dat nog niet eerder had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met de diya kloksgewijs rond de murti van Sita-Rama. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया।
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम्॥
ॐ श्री सीतारामाय नमः। दीपं दर्शयामि।

ॐ sājyaṃ ca varti-saṃyuktaṃ vahninā yojitaṃ mayā;
dīpaṃ gṛhāṇa deveśa trailokya timirāpaham.
ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. dīpaṃ darśayāmi.

Dit aardenlampje gemaakt van geklaarde boter en watten is gezamenlijk genoemd naar vuur. O Goddelijke, accepteer dit licht en verdrijf het duister in alle drie werelden. Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik geef u zicht met dit licht.

6. Naivedyam (voedsel)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van Sita-Rama. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van Sita-Rama. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti van Sita-Rama.

ॐ शर्कराघृतसंयुक्तं मधुरं स्वादु चोत्तमं।
उपहारसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्॥
ॐ श्री सीतारामाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ śarkarā-ghṛta-saṃyuktaṃ madhuraṃ svādu cottamaṃ;
upahāra-samāyuktaṃ naivedyaṃ pratigṛhyatām.
ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. naivedyaṃ nivedayāmi.

Suiker, geklaarde boter en honing samen vormen een verrukkelijke en hoge smaak. Tezamen vormen ze een spijs die ik aan u presenteer. Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik wijd dit voedsel aan u.

7. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van Sita-Rama.

ॐ सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलंजलं।
आचम्यतां मयादत्तं प्रसीद परमेश्वर॥
ॐ श्री सीतारामाय नमः। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ sarva-tīrtha-samāyuktaṃ sugandhiṃ nirmalaṃ-jalaṃ;
ācam-yatāṃ mayā-dattaṃ prasīda parameśvara.
ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

O Allerhoogste, alle heilige wateren zijn bij elkaar aanwezig in dit geurige water dat geen materiële verontreiniging bevat. Accepteer dit water dat ik u schenk om uw mond te zuiveren. Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.

In deze handleiding lees je hoe je een korte puja voor Sita-Rama kunt doen. Deze handleiding is speciaal gericht op beginners. Dat betekent dat er korte, eenvoudige mantra’s worden gebruikt. Elke sanskrietterm heeft een link waarop je kunt klikken voor uitleg van de betekenis.

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens de gehele puja zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan Sita-Rama in gedachten en concentreer jouw gedachten op hem.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van Sita-Rama die jou aanspreekt. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw puja gebruikt.

Heb je liever een eenvoudige mantra van Sita-Rama? Dan kun je een gayatri mantra van Sita-Rama gebruiken.

2. Gandham (geur)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel wat rooswater op de murti van Sita-Rama.

ॐ श्री सीतारामाय नमः। गन्धं समर्पयामि।

ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. gandhaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik offer deze geur aan u.

3. Pushpam (bloem)

Neem weer de namaste-houding aan en houd hierbij een bloem tussen je handen. Reciteer dan de onderstaande mantra en plaats de bloem voor de murti van Sita-Rama.

ॐ श्री सीतारामाय नमः। पुष्पं समर्पयामि।

ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. puṣpaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik offer deze bloem aan u.

4. Dhoopam (geurend rook)

Brand wierook en plaats deze in of op een wierookhouder (als je dat nog niet eerder tijdens de puja had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met het wierook kloksgewijs rond de murti van Sita-Rama. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ श्री सीतारामाय नमः। धूपं आघ्रापयामि।

ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. dhūpaṃ āghrāpayāmi.

Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik laat u deze geurende rook gewaarworden.

5. Deepam (licht)

Brand een diya die je kunt gebruiken om aarti te doen (als je dat nog niet eerder had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met de diya kloksgewijs rond de murti van Sita-Rama. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ श्री सीतारामाय नमः। दीपं दर्शयामि।

ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. dīpaṃ darśayāmi.

Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik geef u zicht met dit licht.

6. Naivedyam (voedsel)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van Sita-Rama. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van Sita-Rama. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti van Sita-Rama.

ॐ श्री सीतारामाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. naivedyaṃ nivedayāmi.

Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik wijd dit voedsel aan u.

7. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van Sita-Rama.

ॐ श्री सीतारामाय नमः। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die als een groef van de aarde is en hij die vreugde schenkt (Sita-Rama). Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.

In deze handleiding lees je hoe je een korte puja voor Krishna kunt doen. Deze handleiding is speciaal gericht op beginners. Dat betekent dat er korte, eenvoudige mantra’s worden gebruikt. Elke sanskrietterm heeft een link waarop je kunt klikken voor uitleg van de betekenis.

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens de gehele puja zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan Krishna in gedachten en concentreer jouw gedachten op hem.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van Krishna die jou aanspreekt. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw puja gebruikt.

Heb je liever een eenvoudige mantra van Krishna? Dan kun je een gayatri mantra van Krishna gebruiken.

2. Gandham (geur)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel wat rooswater op de murti van Krishna.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गन्धं समर्पयामि।

ॐ namo bhagavate vāsudevāya. gandhaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot de goddelijke zoon van Vasudeva (Krishna). Ik offer deze geur aan u.

3. Pushpam (bloem)

Neem weer de namaste-houding aan en houd hierbij een bloem tussen je handen. Reciteer dan de onderstaande mantra en plaats de bloem voor de murti van Krishna.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पुष्पं समर्पयामि।

ॐ namo bhagavate vāsudevāya. puṣpaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot de goddelijke zoon van Vasudeva (Krishna). Ik offer deze bloem aan u.

4. Dhoopam (geurend rook)

Brand wierook en plaats deze in of op een wierookhouder (als je dat nog niet eerder tijdens de puja had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met het wierook kloksgewijs rond de murti van Krishna. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। धूपं आघ्रापयामि।

ॐ namo bhagavate vāsudevāya. dhūpaṃ āghrāpayāmi.

Ik buig tot de goddelijke zoon van Vasudeva (Krishna). Ik laat u deze geurende rook gewaarworden.

5. Deepam (licht)

Brand een diya die je kunt gebruiken om aarti te doen (als je dat nog niet eerder had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met de diya kloksgewijs rond de murti van Krishna. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दीपं दर्शयामि।

ॐ namo bhagavate vāsudevāya. dīpaṃ darśayāmi.

Ik buig tot de goddelijke zoon van Vasudeva (Krishna). Ik geef u zicht met dit licht.

6. Naivedyam (voedsel)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van Krishna. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van Krishna. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti van Krishna.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ namo bhagavate vāsudevāya. naivedyaṃ nivedayāmi.

Ik buig tot de goddelijke zoon van Vasudeva (Krishna). Ik wijd dit voedsel aan u.

7. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van Krishna.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ namo bhagavate vāsudevāya. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot de goddelijke zoon van Vasudeva (Krishna). Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.

In deze handleiding lees je hoe je een korte puja voor Hanuman kunt doen. Deze handleiding is speciaal gericht op beginners. Dat betekent dat er korte, eenvoudige mantra’s worden gebruikt. Elke sanskrietterm heeft een link waarop je kunt klikken voor uitleg van de betekenis.

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens de gehele puja zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan Hanuman in gedachten en concentreer jouw gedachten op hem.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van Hanuman die jou aanspreekt. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw puja gebruikt.

Heb je liever een eenvoudige mantra van Hanuman? Dan kun je een gayatri mantra van Hanuman gebruiken.

2. Gandham (geur)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel wat rooswater op de murti van Hanuman.

ॐ श्री हनुमते नमः। गन्धं समर्पयामि।

ॐ śrī hanumate namaḥ. gandhaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot hij met vooraanstaande kaken (Hanuman). Ik offer deze geur aan u.

3. Pushpam (bloem)

Neem weer de namaste-houding aan en houd hierbij een bloem tussen je handen. Reciteer dan de onderstaande mantra en plaats de bloem voor de murti van Hanuman.

ॐ श्री हनुमते नमः। पुष्पं समर्पयामि।

ॐ śrī hanumate namaḥ. puṣpaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot hij met vooraanstaande kaken (Hanuman). Ik offer deze bloem aan u.

4. Dhoopam (geurend rook)

Brand wierook en plaats deze in of op een wierookhouder (als je dat nog niet eerder tijdens de puja had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met het wierook kloksgewijs rond de murti van Hanuman. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ श्री हनुमते नमः। धूपं आघ्रापयामि।

ॐ śrī hanumate namaḥ. dhūpaṃ āghrāpayāmi.

Ik buig tot hij met vooraanstaande kaken (Hanuman). Ik laat u deze geurende rook gewaarworden.

5. Deepam (licht)

Brand een diya die je kunt gebruiken om aarti te doen (als je dat nog niet eerder had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met de diya kloksgewijs rond de murti van Hanuman. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ श्री हनुमते नमः। दीपं दर्शयामि।

ॐ śrī hanumate namaḥ. dīpaṃ darśayāmi.

Ik buig tot hij met vooraanstaande kaken (Hanuman). Ik geef u zicht met dit licht.

6. Naivedyam (voedsel)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van Hanuman. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van Hanuman. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti van Hanuman.

ॐ श्री हनुमते नमः। नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ śrī hanumate namaḥ. naivedyaṃ nivedayāmi.

Ik buig tot hij met vooraanstaande kaken (Hanuman). Ik wijd dit voedsel aan u.

7. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van Hanuman.

ॐ श्री हनुमते नमः। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ śrī hanumate namaḥ. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot hij met vooraanstaande kaken (Hanuman). Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.

In deze handleiding lees je hoe je een korte puja voor Vishnu kunt doen. Deze handleiding is speciaal gericht op beginners. Dat betekent dat er korte, eenvoudige mantra’s worden gebruikt. Elke sanskrietterm heeft een link waarop je kunt klikken voor uitleg van de betekenis.

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens de gehele puja zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan Vishnu in gedachten en concentreer jouw gedachten op hem.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van Vishnu die jou aanspreekt. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw puja gebruikt.

Heb je liever een eenvoudige mantra van Vishnu? Dan kun je een gayatri mantra van Vishnu gebruiken.

2. Gandham (geur)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel wat rooswater op de murti van Vishnu.

ॐ नमो नारायणाय। गन्धं समर्पयामि।

ॐ namo nārāyaṇāya. gandhaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot de woonplaats van de mens (Vishnu). Ik offer deze geur aan u.

3. Pushpam (bloem)

Neem weer de namaste-houding aan en houd hierbij een bloem tussen je handen. Reciteer dan de onderstaande mantra en plaats de bloem voor de murti van Vishnu.

ॐ नमो नारायणाय। पुष्पं समर्पयामि।

ॐ namo nārāyaṇāya. puṣpaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot de woonplaats van de mens (Vishnu). Ik offer deze bloem aan u.

4. Dhoopam (geurend rook)

Brand wierook en plaats deze in of op een wierookhouder (als je dat nog niet eerder tijdens de puja had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met het wierook kloksgewijs rond de murti van Vishnu. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ नमो नारायणाय। धूपं आघ्रापयामि।

ॐ namo nārāyaṇāya. dhūpaṃ āghrāpayāmi.

Ik buig tot de woonplaats van de mens (Vishnu). Ik laat u deze geurende rook gewaarworden.

5. Deepam (licht)

Brand een diya die je kunt gebruiken om aarti te doen (als je dat nog niet eerder had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met de diya kloksgewijs rond de murti van Vishnu. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ नमो नारायणाय। दीपं दर्शयामि।

ॐ namo nārāyaṇāya. dīpaṃ darśayāmi.

Ik buig tot de woonplaats van de mens (Vishnu). Ik geef u zicht met dit licht.

6. Naivedyam (voedsel)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van Vishnu. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van Vishnu. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti van Vishnu.

ॐ नमो नारायणाय। नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ namo nārāyaṇāya. naivedyaṃ nivedayāmi.

Ik buig tot de woonplaats van de mens (Vishnu). Ik wijd dit voedsel aan u.

7. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van Vishnu.

ॐ नमो नारायणाय। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ namo nārāyaṇāya. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot de woonplaats van de mens (Vishnu). Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.

In deze handleiding lees je hoe je een korte puja voor Shiva kunt doen. Deze handleiding is speciaal gericht op beginners. Dat betekent dat er korte, eenvoudige mantra’s worden gebruikt. Elke sanskrietterm heeft een link waarop je kunt klikken voor uitleg van de betekenis.

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens de gehele puja zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan Shiva in gedachten en concentreer jouw gedachten op hem.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van Shiva die jou aanspreekt. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw puja gebruikt.

Heb je liever een eenvoudige mantra van Shiva? Dan kun je een gayatri mantra van Shiva gebruiken.

2. Gandham (geur)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel wat rooswater op de murti van Shiva.

ॐ नमः शिवाय। गन्धं समर्पयामि।

ॐ namaḥ śivāya. gandhaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot hij die gunstigheid schenkt (Shiva). Ik offer deze geur aan u.

3. Pushpam (bloem)

Neem weer de namaste-houding aan en houd hierbij een bloem tussen je handen. Reciteer dan de onderstaande mantra en plaats de bloem voor de murti van Shiva.

ॐ नमः शिवाय। पुष्पं समर्पयामि।

ॐ namaḥ śivāya. puṣpaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot hij die gunstigheid schenkt (Shiva). Ik offer deze bloem aan u.

4. Dhoopam (geurend rook)

Brand wierook en plaats deze in of op een wierookhouder (als je dat nog niet eerder tijdens de puja had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met het wierook kloksgewijs rond de murti van Shiva. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ नमः शिवाय। धूपं आघ्रापयामि।

ॐ namaḥ śivāya. dhūpaṃ āghrāpayāmi.

Ik buig tot hij die gunstigheid schenkt (Shiva). Ik laat u deze geurende rook gewaarworden.

5. Deepam (licht)

Brand een diya die je kunt gebruiken om aarti te doen (als je dat nog niet eerder had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met de diya kloksgewijs rond de murti van Shiva. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ नमः शिवाय। दीपं दर्शयामि।

ॐ namaḥ śivāya. dīpaṃ darśayāmi.

Ik buig tot hij die gunstigheid schenkt (Shiva). Ik geef u zicht met dit licht.

6. Naivedyam (voedsel)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van Shiva. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van Shiva. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti van Shiva.

ॐ नमः शिवाय। नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ namaḥ śivāya. naivedyaṃ nivedayāmi.

Ik buig tot hij die gunstigheid schenkt (Shiva). Ik wijd dit voedsel aan u.

7. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van Shiva.

ॐ नमः शिवाय। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ namaḥ śivāya. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot hij die gunstigheid schenkt (Shiva). Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.

In deze handleiding lees je hoe je een korte puja voor Sarasvati kunt doen. Deze handleiding is speciaal gericht op beginners. Dat betekent dat er korte, eenvoudige mantra’s worden gebruikt. Elke sanskrietterm heeft een link waarop je kunt klikken voor uitleg van de betekenis.

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens de gehele puja zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan Sarasvati in gedachten en concentreer jouw gedachten op haar.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van Sarasvati die jou aanspreekt. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw puja gebruikt.

Heb je liever een eenvoudige mantra van Sarasvati? Dan kun je een gayatri mantra van Sarasvati gebruiken.

2. Gandham (geur)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel wat rooswater op de murti van Sarasvati.

ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। गन्धं समर्पयामि।

ॐ aiṃ sarasvatyai namaḥ. gandhaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die richting het absolute stroomt (Sarasvati). Ik offer deze geur aan u.

3. Pushpam (bloem)

Neem weer de namaste-houding aan en houd hierbij een bloem tussen je handen. Reciteer dan de onderstaande mantra en plaats de bloem voor de murti van Sarasvati.

ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। पुष्पं समर्पयामि।

ॐ aiṃ sarasvatyai namaḥ. puṣpaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die richting het absolute stroomt (Sarasvati). Ik offer deze bloem aan u.

4. Dhoopam (geurend rook)

Brand wierook en plaats deze in of op een wierookhouder (als je dat nog niet eerder tijdens de puja had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met het wierook kloksgewijs rond de murti van Sarasvati. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। धूपं आघ्रापयामि।

ॐ aiṃ sarasvatyai namaḥ. dhūpaṃ āghrāpayāmi.

Ik buig tot zij die richting het absolute stroomt (Sarasvati). Ik laat u deze geurende rook gewaarworden.

5. Deepam (licht)

Brand een diya die je kunt gebruiken om aarti te doen (als je dat nog niet eerder had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met de diya kloksgewijs rond de murti van Sarasvati. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। दीपं दर्शयामि।

ॐ aiṃ sarasvatyai namaḥ. dīpaṃ darśayāmi.

Ik buig tot zij die richting het absolute stroomt (Sarasvati). Ik geef u zicht met dit licht.

6. Naivedyam (voedsel)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van Sarasvati. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van Sarasvati. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti van Sarasvati.

ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ aiṃ sarasvatyai namaḥ. naivedyaṃ nivedayāmi.

Ik buig tot zij die richting het absolute stroomt (Sarasvati). Ik wijd dit voedsel aan u.

7. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van Sarasvati.

ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ aiṃ sarasvatyai namaḥ. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die richting het absolute stroomt (Sarasvati). Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.

In deze handleiding lees je hoe je een korte puja voor Lakshmi kunt doen. Deze handleiding is speciaal gericht op beginners. Dat betekent dat er korte, eenvoudige mantra’s worden gebruikt. Elke sanskrietterm heeft een link waarop je kunt klikken voor uitleg van de betekenis.

1. Dhyaanam (concentratie)

Duw lichtjes je handen gestrekt tegen elkaar op de hoogte van je hart (namaste-houding) en zorg ervoor dat jouw nek in lijn is met jouw wervelkolom (rechte rug en geen hangende nek). Deze houding zorgt ervoor dat de energiestromen in het lichaam vrij kunnen stromen en helpt jou in je concentratie. Houd deze houding tijdens de gehele puja zoveel mogelijk aan.

Sluit je ogen en sluit je geestelijk af van jouw omgeving. Neem dan Lakshmi in gedachten en concentreer jouw gedachten op haar.

Reciteer nu rustig en aandachtig een mantra van Lakshmi die jou aanspreekt. Hoe rustiger en aandachtiger je de mantra reciteert, hoe beter de energiestromen in jouw lichaam kunnen kanaliseren, wat jou zal helpen meer in balans te komen. Het heeft dan hetzelfde effect als meditatie. Dit geldt overigens ook voor de rest van de mantra’s die je tijdens jouw puja gebruikt.

Heb je liever een eenvoudige mantra van Lakshmi? Dan kun je een gayatri mantra van Lakshmi gebruiken.

2. Gandham (geur)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel wat rooswater op de murti van Lakshmi.

ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः। गन्धं समर्पयामि।

ॐ śrīṃ lakṣmyai namaḥ. gandhaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die het teken van voorspoed is (Lakshmi). Ik offer deze geur aan u.

3. Pushpam (bloem)

Neem weer de namaste-houding aan en houd hierbij een bloem tussen je handen. Reciteer dan de onderstaande mantra en plaats de bloem voor de murti van Lakshmi.

ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः। पुष्पं समर्पयामि।

ॐ śrīṃ lakṣmyai namaḥ. puṣpaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die het teken van voorspoed is (Lakshmi). Ik offer deze bloem aan u.

4. Dhoopam (geurend rook)

Brand wierook en plaats deze in of op een wierookhouder (als je dat nog niet eerder tijdens de puja had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met het wierook kloksgewijs rond de murti van Lakshmi. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः। धूपं आघ्रापयामि।

ॐ śrīṃ lakṣmyai namaḥ. dhūpaṃ āghrāpayāmi.

Ik buig tot zij die het teken van voorspoed is (Lakshmi). Ik laat u deze geurende rook gewaarworden.

5. Deepam (licht)

Brand een diya die je kunt gebruiken om aarti te doen (als je dat nog niet eerder had gedaan). Neem dan weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en draai dan met de diya kloksgewijs rond de murti van Lakshmi. Begin hierbij bij de voeten.

ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः। दीपं दर्शयामि।

ॐ śrīṃ lakṣmyai namaḥ. dīpaṃ darśayāmi.

Ik buig tot zij die het teken van voorspoed is (Lakshmi). Ik geef u zicht met dit licht.

6. Naivedyam (voedsel)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en presenteer dan de schaal met voedsel voor de murti van Lakshmi. Raak hierbij de murti lichtjes aan met de schaal. Breng de schaal dan tot je hoofd en buig je hoofd lichtjes om de prasad met eerbied aan te nemen. Plaats vervolgens de schaal voor de murti van Lakshmi. Is daar geen plaats voor? Leg dan een beetje van de prasad voor de murti van Lakshmi.

ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि।

ॐ śrīṃ lakṣmyai namaḥ. naivedyaṃ nivedayāmi.

Ik buig tot zij die het teken van voorspoed is (Lakshmi). Ik wijd dit voedsel aan u.

7. Aachamani (water)

Neem weer de namaste-houding aan, reciteer de onderstaande mantra en sprenkel dan water op de murti van Lakshmi.

ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ śrīṃ lakṣmyai namaḥ. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

Ik buig tot zij die het teken van voorspoed is (Lakshmi). Ik offer dit water aan u om uw mond te zuiveren.