Deze mantra’s kunnen worden gebruikt bij dagelijkse handelingen. Natuurlijk kunnen ook andere mantra’s worden gebruikt. In principe zijn alle bhakti mantra’s mogelijk.

Ontwaken

Begin uw dag met het kijken in uw handen terwijl u de volgende mantra reciteert:

ॐ कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती।
करमूले स्थिरा गौरी प्रभाते करदर्शनम्॥

ॐ karāgre vasate lakṣmī karamadhye sarasvatī;
karamūle sthirā gaurī prabhāte karadarśanam.

In de toppen van de hand (vingers) is Lakshmi gehuisvest, in het midden van de hand (handpalm) bevindt zich Sarasvati en in de basis van de hand (pols) is Gauri; dit is het aanschouwen van de handen bij dageraad.

Vergiffenis aan Moeder Aarde

Voordat u uit bed stapt raakt u de grond aan, en vraagt u vergiffenis omdat u Dhartī Mātā (Moeder Aarde) iedere dag met uw voeten betreedt:

ॐ समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले।
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम् क्षमस्व मे॥

ॐ samudra-vasane devī parvata-stana-maṇḍale;
viṣṇupatnī namastubhyaṃ pāda-sparśam kṣamasva me.

O godin die de zeeën heeft als kleding en de bergen als borsten. O echtgenote van Vishnu, ik begroet u. Vergeef me dat ik u met mijn voeten aanraak.

Shuddha snaana (rein bad)

Tijdens het wassen de volgende mantra reciteren:

ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।
नर्मेदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन सन्निधिम कुरु॥

ॐ gaṃge ca yamune caiva godāvarī sarasvatī;
narmade sindhu kāverī jale’smin sannidhim kuru.

O Ganga, Yamuna, Godavari, Sarasvati, Nirmada, Sindhu, Kaveri; kom in dit water bijeen.

Aankleden

Tijdens het aankleden de volgende mantra reciteren:

ॐ शीतवातोष्णसम्त्रानं लज्जया रक्षनं परं।
देहालंकरणं भद्रं सुवस्त्रं धारयाम्यहम्॥

ॐ śīta-vātoṣṇa-samtrānaṃ lajjayā rakṣanaṃ paraṃ;
dehā-laṃkaraṇaṃ bhadraṃ suvastraṃ dhārayāmyaham.

Ik draag goede kleren, de juiste sieraden voor dit lichaam. Als bescherming van de koude lucht en de hitte en om me te behouden voor de schaamte.

Diya, licht of vuur aanmaken

Diya, licht of vuur aanmaken terwijl u de volgende mantra reciteert:

ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा।
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा।
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा।

ॐ agnirjyotirjyotiragniḥ svāhā. sūryo jyotirjyotiḥ sūryaḥ svāhā.
agnirvarco jyotirvarcaḥ svāhā. sūryo varco jyotirvarcaḥ svāhā.
jyotiḥ sūryaḥ sūryo jyotiḥ svāhā.

Agni is licht, licht is Agni. Ik geef me eraan over. De zon is licht, licht is de zon. Ik geef me eraan over. Agni is schitterend, licht is schitterend. Ik geef me eraan over. De zon is schitterend, licht is schitterend. Ik geef me eraan over. Ik geef me over aan het licht van de zon en de zon van het licht.

Surya namaskaar

Groet de zon middels het reciteren van de volgende mantra’s:

ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवित्रिसूर्यनारायणाय नमः॥

ॐ mitrāya namaḥ. ॐ ravaye namaḥ. ॐ sūryāya namaḥ. ॐ bhānave namaḥ. ॐ khagāya namaḥ. ॐ puṣṇe namaḥ. ॐ hiraṇya-garbhāya namaḥ. ॐ marīcaye namaḥ. ॐ ādityāya namaḥ. ॐ savitre namaḥ. ॐ arkāya namaḥ. ॐ bhāskarāya namaḥ. ॐ śrī savitri-sūrya-nārāyaṇāya namaḥ.

Ik buig tot degene die mijn vriend is, die de oorzaak voor verandering is, die iedereen in activiteit aandrijft, die de vorm van licht is, die in de lucht beweegt, die iedereen voedt, die alles bevat, die stralen bezit, die de zoon van Aditi is, die alles produceert, die geschikt is om vereerd te worden, die de oorzaak van glans is.

Voor het eten

Één of meerdere van deze mantra’s reciteren voordat u gaat eten:

ॐ मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षण, मास्वसारामुतास्वासा।
सम्येचासव्रता भूत्वा, वाचं वदत भद्रया॥

ॐ mā bhrātā bhrātaraṃ dvikṣaṇa, mā-svasārāmutāsvāsā;
samyecāsavratā bhūtvā, vācaṃ vadata bhadrayā.

Laat geen broer zijn broer haten. Laat geen zus haar zus haten. Moge ze met juist hoffelijk gedrag en verbindend door een gelofte, spreek altijd prettige en gunstige woorden.

ॐ ब्रहमार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

ॐ brahmārpaṇaṃ brahma-havir-brahmāgnau brahmaṇāhutam;
brahmaiva tena gantavyaṃ brahma-karma-samādhinā.

Deze gietlepel is Brahma, het offer is Brahma. Het wordt geofferd door Brahma in het vuur van Brahma. De bestemming die bereikt moet worden door deze Brahma karma samaadhi is ook Brahma.

ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै।
तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

ॐ sahanā-vavatu sahanau bhunaktu sahavīryaṃ karavāvahai;
tejasvī nāvadhītam-astu mā vidviṣāvahai.

Moge we elkaar samen beschermen.
Moge we samen gevoed worden.
Moge we samenwerken met grote kracht.
Moge onze studie verlichtend zijn.
Moge er geen obstakel tussen ons komen.
Vrede, vrede, vrede

Voor het studeren

Voor u met het studeren begint de volgende mantra reciteren:

ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा॥

ॐ sarasvatī namas-tubhyaṃ varade kāmarūpiṇī;
vidyārambhaṃ kariṣyāmi siddhir-bhavatu me sadā.

O Sarasvati, ik begroet u, die de vervuller is van mijn wensen. Ik start met studeren met het gebed dat ik altijd succesvol mag wezen in het vergaren van kennis.

Avondgebed

Vlak voor het slapen de volgende mantra reciteren:

ॐ करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा।
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्॥
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व।
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवशम्भो॥

ॐ karacaraṇa kṛtaṃ vākkāyajaṃ karmajaṃ vā;
śravaṇanayanajaṃ vā mānasaṃ vāparādham.
vihitamavihitaṃ vā sarvametatkṣamasva;
jaya jaya karuṇābdhe śrī-mahā-deva-śambho.

O Allerhoogste, wees genadig en vergeef mijn incorrecte activiteiten die ik bewust of onbewust heb verricht – hetzij middels mijn actiezintuigen (tong, handen, voeten, geslachtsdelen en anus) of mijn waarnemende zintuigen (oren, huid, ogen, tong en neus). Glorie aan de oceaan der vriendelijkheid, Shambhu!

Deze mantra’s kunnen worden gebruikt bij het begin van iets nieuws, zoals een nieuw jaar of een nieuwe onderneming.

Bij een begin van een taak/activiteit op termijn

ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

ॐ vakra-tuṇḍa mahākāya sūryakoṭi samaprabha;
nirvighnaṃ kuru me deva sarva-kāryeṣu sarvadā.

O heer met het olifantenhoofd en een groot lichaam, stralend als duizend zonnen. Ik vraag u uw genade zodat deze taak die ik start compleet zal zijn zonder enige hindernis.

Bij het begin van een nieuw jaar

ॐ सूर्यसंवेदनापुष्पैः दीप्तिः कारुण्यगंधने।
लब्ध्वा शं नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वत्र मङ्गलम्॥

ॐ sūrya-saṃvedanā-puṣpaiḥ dīptiḥ kāruṇyagaṃdhane;
labdhvā śaṃ nava-varṣesmin kuryāt sarvatra maṅgalam.

Zoals de zon licht geeft, gevoeligheid medeleven brengt, bloemen een aangename geur geven; moge het nieuwe jaar zo voorspoedig zijn.

ॐ आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम्।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥

ॐ āpadāṃ apahartāraṃ dātāraṃ sarva-saṃpadām;
lokābhirāmaṃ śrī-rāmaṃ bhūyo bhūyo namāmyaham.

Herhalende nederige aanbidding aan Rama, die gevaren verdrijft, die ons voorziet van al het goede geluk en de geliefde van het universum is.

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥

rāmāya rāmabhadrāya rāmacandrāya vedhase;
raghunāthāya nāthāya sītāyāḥ pataye namaḥ.

Rama, de meest nobele, die zo schitterend is als de maan, heer van de Raghu-dynastie, heer en echtgenoot van Sita; ik buig tot u.

ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित वामभागम्।
पाणौ महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्॥

ॐ nīlāmbuja-śyāmala-komalāṃgaṃ sītā-samāropita vāmabhāgam;
pāṇau mahā-śāyaka cāru cāpaṃ namāmi rāmaṃ raghuvaṃśa-nātham.

Hij die een huidskleur heeft als blauwe lotusbloemen, die een huid heeft zo zacht als een lotusbloem, aan wiens linkerzijde zijn metgezel Sita zit, die zijn grootste boog en pijlen beheerst; tot die Rama, heer van de Raghu-dynastie, buig ik.

ॐ या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥

ॐ yā kundendu-tuṣāra-hāra dhavalā yā śubhra-vastrā-vṛtā;
yā vīṇā-varadaṇḍa-maṇḍita-karā yā śveta-padmāsanā.
yā brahmācyuta-śaṃkara-prabhṛtibhir-devaiḥ sadā vanditā;
sā māṃ pātu sarasvatī bhagavatī niḥ-śeṣa-jāḍyā-pahā.

O zij die een krans draagt van mooie witte jasmijnachtige bloemen die als ijzige dauwdruppels zijn. O zij die bedekt is met puur witte kleding. O zij wiens handen gesierd zijn met de excellente veena. O zij die gezeteld is op een witte lotusbloem. O zij die standvastig wordt vereerd door Brahma, Vishnu, Shiva en alle andere goddelijke gedaantes. Schenk mij het licht van kennis, o hoogste moeder Sarasvati. Verwijder de luiheid en inactiviteit van mijn hoofd.

ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा॥

ॐ sarasvatī namas-tubhyaṃ varade kāmarūpiṇī;
vidyārambhaṃ kariṣyāmi siddhir-bhavatu me sadā.

O Sarasvati, ik buig tot u, die de vervuller is van mijn wensen. Ik start met studeren met het gebed dat ik altijd succesvol mag wezen in het vergaren van kennis.

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वग्वं शान्तिः शान्तिरेवा शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

ॐ dyauḥ śāntir-antarikṣa-gvaṃ śāntiḥ pṛthivī śāntir-āpaḥ śāntir-oṣadhayaḥ śāntiḥ;
vanaspatayaḥ śāntir-viśvedevāḥ śāntir-brahma śāntiḥ sarva-gvaṃ śāntiḥ śānti-reva śāntiḥ sā mā śānti-redhi.
ॐ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.

Laat er vrede zijn in de kosmos, tussen hemel en aarde, op de aarde, in de wateren, in ons voedsel, in de vegetatie, in onze geest, in iedere ziel; laat er overal slechts vrede zijn. Vrede, vrede, vrede.

ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै।
तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

ॐ sahanā-vavatu sahanau bhunaktu sahavīryaṃ karavāvahai;
tejasvī nāvadhītam-astu mā vidviṣāvahai.

Moge we elkaar samen beschermen.
Moge we samen gevoed worden.
Moge we samenwerken met grote kracht.
Moge onze studie verlichtend zijn.
Moge er geen obstakel tussen ons komen.
Vrede, vrede, vrede.

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

ॐ sarve bhavantu sukhinaḥ;
sarve santu nirāmayāḥ;
sarve bhadrāṇi paśyantu;
mā kaścit duḥkha bhāg-bhavet.

Moge iedereen gelukkig zijn.
Moge iedereen gezond zijn.
Moge iedereen het goede ervaren.
Moge niemand lijden.

ॐ असतो मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्माऽमृतं गमय।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

ॐ asato mā sad-gamaya;
tamaso mā jyotir-gamaya;
mṛtyor-mā’mṛtaṃ gamaya;
ॐ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.

Leid ons van onwetendheid naar wetendheid,
Van donker naar licht,
Van dood naar onsterfelijkheid.
Vrede, vrede, vrede.

ॐ नमः शंभवाय च मयोभवाय च।
नमः शंकराय च मयस्कराय च।
नमः शिवाय च शिवतराय च॥

ॐ namaḥ śaṃbhavāya ca mayobhavāya ca.
namaḥ śaṃkarāya ca mayaskarāya ca.
namaḥ śivāya ca śivatarāya ca.

We buigen in eerbied naar u, o hoogste geluk en brenger van zaligheid. We buigen in eerbied naar u, o brenger van welzijn en degene die ons allen welvarend houdt. We buigen in eerbied naar u, o meest perfecte goedheid en meest weldadige.

ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेस्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय।
त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय।
मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमनमहादेवाय नमः॥

ॐ namaste’stu bhagavan viśveśvarāya mahādevāya trayambakāya;
tripurāntakāya trikālāgni-kālāya kālāgni-rudrāya nīlakaṃṭhāya;
mṛtyuṃjayāya sarveśvarāya sadā-śivāya śrīman-mahādevāya namaḥ.

Ik begroet u, die de heer van het universum is, die de grootste onder de goddelijke gedaantes is, die drie ogen heeft, die de drie steden vernietigd heeft, die de heerser is van de drie vuren, die de Rudra is die de wereld verbrandt, die een blauwe keel heeft, die de goddelijke gedaante van de dood heeft overwonnen, die de heer van alles is, die altijd vredevol is en die de grootste goddelijke gedaante is met goedheid. Nogmaals begroet ik u.

ॐ मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शम्भवे।
अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः॥

ॐ mṛtyuṃjayāya rudrāya nīlakaṃṭhāya śambhave;
amṛteśāya sarvāya mahādevāya te namaḥ.

O Rudra die de dood heeft overwonnen, een blauwe keel heeft en iedereen voorspoed brengt. O heer van nectar, die van allen de grootste goddelijke gedaante is, tot u buig ik.

ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं।
श्रीधरं माधवं गोपिकवल्लभं जानकिनयकं रामचन्द्रं भजे॥

ॐ acyutaṃ keśavaṃ rāma-nārāyaṇaṃ kṛṣṇa-dāmodaraṃ vāsudevaṃ hariṃ;
śrīdharaṃ mādhavaṃ gopi-kavallabhaṃ jānaki-nayakaṃ rāmacandraṃ bhaje.

Ik buig tot degene die geen dood heeft, degene die Keshi heeft vermoord, degene die Rama is, die de woonplaats van de mens is, die blauwachtig zwart is, die aan zijn buik was gebonden, die de zoon is van Vasudeva, die geboorte en dood bevordert, die moeder Lakshmi draagt, die geboren is in de Madhu-dynastie, die de lieveling is van gopi’s, die de heer van Sita is en die Ramachandra is.

ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलम् गरुड़ध्वजः।
मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः॥

ॐ maṃgalaṃ bhagavān viṣṇu maṃgalam garuŗadhvajaḥ;
maṃgalaṃ puṇḍarīkākṣaḥ maṃgalāya-tano hariḥ.

Alle gunstigheid aan de allerhoogste Vishnu, alle gunstigheid aan degene die Garuda als rijdier heeft, alle gunstigheid aan degene die ogen als lotusbloemen heeft en gunstigheid aan Hari.

ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं।
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्॥
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं।
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

ॐ śāntākāraṃ bhujaga-śayanaṃ padmanābhaṃ sureśaṃ;
viśvādhāraṃ gagana-sadṛśaṃ meghavarṇaṃ śubhāṃgam.
lakṣmīkāntaṃ kamala-nayanaṃ yogibhira-dhyāna-gamyaṃ;
vande viṣṇuṃ bhava-bhaya-haraṃ sarva-lokaika-nātham.

Ik mediteer op degene die vrede zelf is, die op het grote slangenbed ligt, van wiens navel de lotusbloem komt waarop hij Brahma draagt, wiens gedaante de drager van dit gehele universum is, in wiens donkere gedaante zijn schoonheid straalt, die de geliefde metgezel van Lakshmi is, die de angsten van dit materiële bestaan vernietigt, die door de yogi’s wordt waargenomen middels meditatie, voor die Vishnu buig ik eerbiedig neer, die de heerser van alle werelden is.