HindoeDharma.nl gebruikt meestal Devanaagari en fonetisch schrift wanneer zij woorden uit het Hindi of Sanskriet gebruikt. Hierdoor kun je nagaan hoe je de woorden uitspreekt. Niet iedereen is bekend met deze twee schriften; daarom leg ik elke klank hieronder uit.

Let op! Om het fonetisch schrift goed te kunnen lezen, moet jouw browser unicode ondersteunen. Als jouw browser geen unicode ondersteunt, vallen er namelijk letters weg. Mogelijk kun je dit zelf instellen in jouw browser.

Klinkers

a orgel (NL)
ā aap (NL)
i niet (NL)
ī sheet (EN)
u koe (NL)
ū roots (EN)
rivier (NL)
e ik (NL)
ai aisā (HI)
o oor (NL)
au aurat (HI)
अं aṅ jang (HI)
अः aḥ namaḥ (HI)

Medeklinkers

ka kam (NL)
kha khānā (HI) (=eten)
ga game (EN)
gha ghar (HI) (=huis)
ṅa bang (NL)
ca tjilp (NL)
cha kitsch (NL)
ja jungle (EN)
jha jhanḍi (HI) (=vlag)
ña oranje (NL)
ṭa tube (EN)
ṭha time (EN)
ḍa diner (EN)
ḍha ḍhāī (HI) (=2 1/2)
ṇa now (EN)
ta ton (NL)
tha thā (HI) (=was, werkwoord)
da dag (NL)
dha dhan (HI) (=rijkdom)
na nacht (NL)
pa papa (NL)
pha phūla (HI) (=bloem)
ba bak (NL)
bha bhālu (HI) (=beer)
ma mama (NL)
ya jas (NL)
ra roos (NL)
la lach (NL)
va was (NL)
śa sjans (NL)
ṣa shame (EN)
sa samen (NL)
ha hals (NL)
क्ष kṣa kṣamā (HI) (=vergiffenis)
त्र tra tram (NL)
ज्ञ jña/gya āni (HI) (=wijze)
स्र sra srotā (HI) (=ritueeluitvoerder)
ŗa baā (HI) (=groot)
ŗha paŗhāī (HI) (=studie)

Elke medeklinker eindigt standaard op een a.

Overige tekens en klanken

ः aḥ (visarga): als een aangeblazen h gevolgd door een zwakke naklank van de voorgaande klinker
ं aṃ (anusvaara, Sanskriet: अनुस्वार, anusvāra, van anu “na” en svara “klank”): In het Hindi wordt bij de uitspraak van de anusvaara altijd gekeken naar de letter die erna komt. Als de anusvaara aan het eind van een woord of zin staat, dan is het standaard een “m”.

Bij halve-hele letters wordt gekeken naar de hele letter.

अ आ इ ई उ ऊ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः –> म्
क ख ग घ ङ –> ङ्
च छ ज झ ञ –> ञ्
ट ठ ड ढ ण –> ण्  
त थ द ध न –> न्
प फ ब भ म –> म्
य र ल व श ष स ह क्ष त्र ज्ञ श्र –> म्

Begint de letter erna dus bijvoorbeeld met een , dan is de anusvaara een ङ्
In geval van een uitzondering (of gewoon vanuit lezersgemak) wordt de anusvaara altijd uitgeschreven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.