Categorie: Hindoeïsme

Het hindoeïsme is een oeroude levensleer die ervan uit gaat dat de waarheid relatief is. De werkelijkheid is volgens het hindoeïsme zoals wij die (willen) zien, horen en voelen. Dat maakt het onmogelijk om het hindoeïsme precies zo te verkondigen zoals het ooit is opgeschreven en bedoeld is.

Verschillende verkondigers

Door de tijdperken heen zijn er vele wijzen, toegewijden en gelovigen geweest die het hindoeïsme op hun eigen manier in stand probeerden te houden. Nog steeds zijn er vele hindoes die het hindoeïsme verkondigen en verspreiden, zowel mondeling als schriftelijk. Dit deden en doen zij ieder vanuit hun eigen referentiekader, tijd, plaats en omstandigheden. Dat resulteert in vele verschillende benaderingen.

Verschillende vertalingen

De geschriften van het hindoeïsme zijn oorspronkelijk opgeschreven in het oeroude Sanskriet en in het huidige tijdperk zijn slechts weinig mensen deze taal machtig. Daarom hebben veel wijzen, toegewijden en gelovigen geprobeerd de geschriften te vertalen naar het Hindi en later naar het Engels en andere talen. Echter verliezen verzen daarmee hun volledigheid, omdat Sanskriet simpelweg de rijkste taal is en andere talen veel minder woorden en uitdrukkingskracht hebben. Sanskrietverzen zijn dan ook nooit één op één te vertalen.

Interpretatie

Daarbij speelt ook interpretatie een grote rol. Elke auteur heeft zijn eigen woordkeuze en zinsbouw, die afhankelijk zijn van zijn/haar (vocabulaire) kennis, spirituele ervaring en bewustzijn. Auteurs vertalen en verkondigen kennis zoals zij deze hebben begrepen, ervaren en gerealiseerd. Op dezelfde manier heeft iedere lezer een eigen interpretatie op basis van zijn/haar eigen (vocabulaire) kennis, spirituele ervaring en bewustzijn. Daardoor zijn vertalingen niet altijd even handig en heeft elke vers in feite extra informatie nodig om de context te verhelderen. Die context kan natuurlijk ook weer op verschillende manieren worden begrepen.

Samenvattend

Kortom, er bestaan geen 100% zuivere vertalingen en zelfs als je het oeroude Sanskriet machtig bent, blijft begrijpen een kunst. We zijn immers allemaal gekleurd door onze eigen benadering, referentiekader, tijd, plaats en omstandigheden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *