De asura vivah (Sanskriet: असुर विवाह, asura vivāha, van asura “kwade kracht” en vivāha “huwelijk”) is één van de ashta vivah (acht vormen van huwelijk).

De asura vivah is een vorm van huwelijk waarbij de bruidegom eigenlijk helemaal geen geschikte match is voor de bruid, maar hij de bruids familie als het ware omkoopt om met de vrouw te kunnen trouwen. Waar bij de arsha vivah wel sprake is van een geschikte match, is dat bij de asura vivah niet het geval. Waar bij de arsha vivah giften plaatsvinden vanuit waardering en dankbaarheid, worden bij de asura vivah giften gegeven vanuit eigenbelang, zinnelijke verlangens en hebzucht. Daarom wordt de asura vivah als kwaad van aard gezien.