Categorie: Rituelen en tradities

Als je kijkt naar de basisbeginselen van de Hindoe Dharma en de diepere betekenis van de vivaah sanskaar, dan is het vanuit de rituele voorschriften niet toegestaan dat twee mensen van hetzelfde geslacht de traditionele vivaah sanskaar ondergaan.

In de hindoegeschriften staat niets over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Daarom wordt er niet gesproken over een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

De geschriften praten alleen over een huwelijk tussen een man en een vrouw, omdat het huwelijk in het hindoeïsme wordt gezien als een manier om spirituele verlossing te bereiken, door de samensmelting van Shiva en Shakti (mannelijke en vrouwelijke energie).

Het huwelijk, genaamd “vivaah sanskaar,” is de overgang van de celibataire fase (brahmacharya ashram) naar het gezinsleven (grihasta ashram), waarin de rollen verdeeld zijn tussen een “vara” (bruidegom) en “vadhu” (bruid), man en vrouw. Volgens de hindoeleer is het huwelijk niet alleen een sociale overeenkomst, maar heeft het ook een diepe spirituele betekenis, gerelateerd aan het bereiken van spirituele verlichting door de aanvullendheid van mannelijke en vrouwelijke energieën.

Hoewel de geschriften alleen spreken over een verbintenis tussen man en vrouw, is het belangrijk om niemand te discrimineren. Iedereen bepaalt immers zelf zijn/haar eigen leven. Als iemand van hetzelfde geslacht een relatie wil aangaan, mogen we dat niet veroordelen. Het hindoeïsme kent geen vaste regels. Echter, volgens de traditionele rituelen van de vivaah sanskaar is het niet mogelijk om een homohuwelijk te sluiten.

Om homoseksuele stellen niet volledig uit te sluiten van huwelijksrituelen, hebben sommige pandits alternatieve rituelen ontwikkeld waarin het goddelijke wordt gevraagd het stel te zegenen.

Dat geldt overigens niet alleen voor homoseksuelen, maar voor iedereen die niet volgens de Hindoe Dharma leeft en niet bewust omgaat met rituelen en tradities.

Vanuit de geschriften zijn er acht vormen van vivaah. De vivaah sanskaar zoals vandaag de dag meestal wordt uitgevoerd, is eigenlijk alleen voor mensen die heel bewust volgens dharma leven en echt de chaar ashram en basisbeginselen van het hindoeïsme in hun leven praktiseren.

Voor elke vorm van huwelijk waarin de liefde, genegenheid, romantiek, verlangens e.d. van twee individuen centraal staan en niet de Hindoe Dharma of spirituele ontwikkeling, schrijven de geschriften de Gandharva Vivaah voor. Dit is een huwelijk waarin verschillende elementen van verschillende huwelijksvormen worden gecombineerd en afgestemd op de overtuigingen en wensen van het stel, zonder tegen de rituele voorschriften in te gaan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *