Graha shaanti puja’s die meer dan 200 euro kosten, onnodige puja’s zogenaamd om leed te verwijderen, vermeende healings waarbij de vrouw zich moet ontdoen van haar kleding… Het is te gek voor woorden wat voor handelingen worden vereist door vermeende pandits en swami’s onder het mom van dharma en genezing.

In gesprekken met verschillende medehindoes merk ik continu dat er grote behoefte is aan duidelijkheid over het hindoeïsme en haar praktijk. Met name op het gebied van Vedische astrologie ontvang ik veel geluiden over oplichting. “Hoe kunnen we nu voorkomen dat we worden opgelicht?” is een vraag die ik vaak krijg. In dit artikel probeer ik u alert te maken op veelvoorkomende praktijken en een aantal tips te geven. Wat u hiermee doet, is uiteraard aan u zelf.

Wat is een pandit of swami?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat een pandit of swami eigenlijk is. Vanuit de geschriften is een pandit een wijze die geleerd is in de geschriften en hier ook naar handelt, in zowel gedachte, woord als daad. In de praktijk zien we dat een pandit meestal eigenlijk een ritualist (pujaari) is: hij verricht hoofdzakelijk rituelen en heeft vaak weinig tot geen kaas gegeten van de Vedische leer. Sommige pandits kunnen zelfs geen Devanaagari (in de volksmond: Hindi-schrift) lezen. Iedere leek kan zichzelf pandit noemen, want er is geen uniforme panditopleiding. De meeste pandits hebben hun kennis verkregen middels mondelinge overdracht van hun vader, grootvader of iemand anders die zij als guru achtten. Hierbij zijn de geschriften vaak niet eens gelezen. Vroeger zat de guru op een voetstuk en mocht men ook geen vragen stellen of zijn woorden betwijfelen. Dat werd als brutaal of minachting gezien. Waarschijnlijk hebben veel pandits en andere zogenaamde hindoekenners daardoor de leringen van hun guru klakkeloos aangenomen en doorgegeven.

Swami kan worden vertaald als meester. Volgens de geschriften is een swami iemand die zichzelf beheerst in gedachte, woord en daad. Hij heeft zijn emoties en neigingen onder goede controle en is onthecht van het stoffelijke. Een swami leeft in eenvoud en draagt een saffraankleurig gewaad en traditionele sandalen (paaduka’s). De saffraankleurige kleding verwijst naar de drie functies van Agni (Vuur) die de swami vervult: licht, warmte en progressie. De taak van een swami is om zijn licht, warmte en progressie te delen met zijn medemens door de Vedische kennis voor een ieder toegankelijk en toepasbaar te maken. Swami’s begeleiden de mensen meestal in hun spirituele ontwikkeling door hen te onderwijzen in de Vedische leer en spirituele beoefeningen. In de praktijk zien we vaak dat swami’s worden benoemd door hun guru of door zichzelf, waardoor ook de invulling van de titel swami vrij diffuus is. Dat iemand zichzelf pandit of swami noemt, geeft dus geen garantie dat diegene dat ook werkelijk is. Beide titels zijn ongeorganiseerd en de niveaus tussen zowel pandits als swami’s onderling verschillen dan ook erg.

Natuurlijk mogen ook vrouwen de rol van een pandit of swami vervullen. De benamingen hiervoor zijn pandita en swamini. Binnen het hindoeïsme gaan we immers uit van gelijke rechten van man en vrouw.

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम।
समानं मन्त्रमभि मण्त्रये वः समानेन वोहविषा जुहोमि॥ – रिग्वेद १०.१९१.३

samāno mantraḥ samitiḥ samānī samānaṃ manaḥ saha cittameṣām.
samānaṃ mantramabhi maṇtraye vaḥ samānena vohaviṣā juhomi. – Ṛgveda 10.191.3

De mantra’s zijn met gelijke rechten gegeven. Moge ook uw gedachten harmonieus zijn. Moge uw aard open staan zonder discriminatie. Uw geest en bewustzijn dienen harmonieus te zijn. Ik geef u deze mantra’s net als aan mannen en geef u allen gelijke krachten om deze mantra’s tot u te nemen.

Puja

Katha jhandi, Durga puja, verjaardagen, hoogtijdagen en sanskars. Dit zijn de voornaamste gelegenheden waarbij we een pandit benaderen om de rituele dienst te begeleiden. We plannen een afspraak in, de pandit geeft ons een benodigdhedenlijst, we kopen de pujaspullen, bereiden prasad en leggen alle spullen klaar. Vervolgens komt de pandit om de rituele dienst te begeleiden. Hij vertelt ons welke rituele handelingen we moeten verrichten en reciteert daarbij de nodige mantra’s. Dan vertelt hij een verhaal dat gebaseerd zou zijn op dharma en/of de geschriften, waarna hij een maaltijd ontvangt en ten slotte een gift als dank en waardering voor zijn diensten. Bij de ene pandit duurt zo’n rituele dienst twee uur en bij een andere kan zo’n ritueel zelfs vier uur duren. Dan beginnen we natuurlijk te twijfelen of hij alles wel goed heeft gedaan. Als gemiddelde hindoe hebben we daar natuurlijk geen verstand van. Daarom schakelen we ook een pandit in voor al onze rituelen, anders hadden we het wel zelf gedaan. Maar hoe weten we nu of een pandit zijn werk goed heeft gedaan?

Wel, elke gemiddelde puja kent een bepaalde structuur. We beginnen met de algemene gebeden, waarna we de voornaamste goddelijke gedaantes vereren: Ganesha, Durga, Shiva, Vishnu en Surya. De meeste pandits voegen hier de puja van Lakshmi, Sarasvati, Krishna, Rama en Hanuman aan toe. Deze goddelijke gedaantes worden vereerd middels een puja die bestaat uit 5, 10, 12, 16, 24, 40 of zelfs meer stappen per Deva/Devi. De meeste pandits houden 16 of 24 stappen aan. Dit zijn voorgeschreven stappen. Hierbij kunt u denken aan het schenken van een bloem, wierook, licht en prasad. Na de upachaara puja’s volgt een gedeelte dat specifiek bedoeld is voor de gelegenheid. Bij een katha jhandi maken we hier bijvoorbeeld de jhandi’s gereed, planten we deze en offeren we hier dhaar. Ook kunnen hier schriftuurlijke verzen of lofgebeden worden gereciteerd. Zo kan er een stuk uit de Bhagavad Gita of de Ramayana worden gelezen. Verder vindt hier vaak de chalisa paatha plaats. De chalisa paatha kan ook plaatsvinden tijdens de puja van de Deva/Devi van wie de chalisa is.

Na het specifieke deel verrichten we een havana en ten slotte de afsluitende rituelen. Op HindoeDharma.nl heb ik de voornaamste stappen van de puja en havana beschreven. Zie de rubriek Ritueelhandleidingen. Een gemiddelde puja onder begeleiding van een pandit duurt twee uur. Wanneer een heel uitgebreide puja wordt verricht (bijvoorbeeld 40 stappen per Deva/Devi en/of veel paatha) kan een ritueel drie tot vier uur duren. Zoals zojuist beschreven, kent een puja vaste essentiële rituelen die dienen te worden verricht als basis. Verder kan de puja zoveel of zo weinig worden uitgebreid als u zelf wenst en de pandit bereid is. Als u een beknoptere puja wilt, kunt u de pandit bijvoorbeeld vragen om 5, 10 of 12 stappen te verrichten per Deva/Devi in plaats van 16 of 24.

Ook qua benodigde pujaspullen laten pandits ons overigens vaak meer kosten maken dan nodig is. Veel Hindoes hebben de standaard pujaspullen al in huis. Alleen komen veel pandits vaak met onnodige eisen voor benodigdheden, zoals lappen stof (wit katoen, geel katoen, rood katoen, tijgerstof…), speciale soorten bloemen als anjers of afrikaantjes (terwijl chrysanten ook prima zijn) en allerlei soorten metalen en bladeren. Ook smeren ze vaak pujapakketten aan en beweren ze dat er geld moet worden geofferd tijdens de puja. Laat u hierin niet misleiden.

Graha’s, ellende en healings

Graha’s, wie heeft ze niet? Voor elk probleem heeft de Vedische astrologie wel een antwoord. Heeft u geldproblemen, dan komt het meestal door Shani, Raahu of Ketu graha. Heeft u huwelijksproblemen, dan heeft u Mangala dosha. De uitkomsten van een janma kundali klinken vaak als clichés. Natuurlijk komt het voor, maar het hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Sommige pandits, genezers en anderen profileren zich als astroloog en beweren al uw problemen op te lossen en u te genezen van de ergste ziektes. Zo zijn er bijvoorbeeld pandits, genezers en astrologen die beweren kanker en leukemie te genezen en mensen uit coma te laten ontwaken. Als we hulpeloos zijn en iemand op deze manier hoop creëert, klinkt dit natuurlijk als muziek in onze oren. We bellen de pandit, astroloog of genezer meteen op en maken een afspraak. Vaak blijkt dat onze janma kundali moet worden nagekeken en nadat dit is gedaan, worden veel dingen genoemd die kloppen, waardoor we het idee krijgen dat hij betrouwbaar is.

Om nog meer onheil te voorkomen moet volgens hem een speciale puja of healing worden verricht. Zo’n puja is meestal een graha shaanti puja en als hij echt ernstig wil overkomen, zal een zware puja moeten worden verricht die vier uur tot een dag of zelfs meerdere dagen duurt. U zult de puja niet aankunnen en daarom biedt hij aan de puja voor u te verrichten, maar omdat hij zoveel werk moet verrichten en er zoveel tijd aan kwijt is, zal het wel een paar honderd tot 1000 of zelfs meer euro kosten. U begrijpt dat hij veel inspanningen moet verrichten voor u en stemt hiermee in om van uw ellende af te zijn. Bij sommige healings dient u als vrouw zijnde zelfs speciale wassingen te laten verrichten door hem. U moet uw kleding uitdoen en hij zal u wassen of masseren om zogenaamd de problemen weg te wassen met zijn goddelijke gave of dichte chakra’s te openen. Hiervoor zult u zich wel moeten ontspannen zodat er geen blokkades zijn wanneer hij u geneest. Hulpeloze vrouwen stemmen hier helaas vaak mee in en het gevolg is vaak seksueel misbruik of zelfs verkrachting.

Doordat de pandit, astroloog of genezer veel dingen noemt die kloppen, krijgen we het idee dat hij betrouwbaar is. Natuurlijk worden we bang als we horen dat er nog meer onheil staat te gebeuren. Stelt u zich eens voor dat u, uw partner of uw kinderen iets overkomt. Liever bent u er op tijd bij om dit te voorkomen. U besluit de graha shaanti puja te doen, ook al kost het 250 euro of zelfs meer. Voor veel Hindoes is dit laatste een heel bekende casus. De ernstige praktijken van zogenaamde genezing door oplichters die ik zojuist heb beschreven zullen waarschijnlijk (en hopelijk!) minder vaak voorkomen, maar gebeuren helaas wel. Veel vrouwen achten zichzelf verantwoordelijk voor het misbruik, “omdat zij het zo ver hebben laten komen” en uit schaamte durven zij vaak hun verhaal niet te doen, laat staan aangifte te doen bij de politie. Natuurlijk hebben we zelf een verantwoordelijkheid over onze acties, maar vergeet niet dat hij zichzelf profileerde als hulpverlener en hij u heeft opgelicht, want uw problemen zijn niet verholpen, maar juist vergroot doordat hij u heeft geschonden.

Janma kundali

Al jaren hoor ik van veel mensen dat zij hun janma kundali door verschillende pandits hebben laten nakijken en verschillende uitkomsten hebben gekregen. De ene pandit zegt dat er zeven negatieve graha’s zijn, de andere noemt er vier en weer een ander zegt dat er maar twee graha’s zijn. Tja, wat moet je dan geloven? Voor janma kundali’s wordt vaak 20 tot 120 euro gevraagd en dan krijg je per pandit of astroloog verschillende uitkomsten. Dan voel je je wel belazerd. Laatst heb ik van vijf mensen diverse janma kundali’s gezien die van verschillende pandits zijn ontvangen. De uitkomsten waren allemaal verschillend en wat me vooral opviel, is dat twaalf van de achttien kundali’s letterlijke uitdraaien waren van astrologiesoftware. Voor de mensen die er niet bekend mee zijn: je voert de geboortegegevens (datum, tijd, plaats, tijdzone, lengtegraden en breedtegraden) in en er rolt een heel document uit met allerlei astrologische omstandigheden. Het is nog geen 5 minuten werk. Nu nog printen en het mondeling aan u verwoorden en de jackpot is binnen, want vaak wordt er ook nog eens een puja aan gekoppeld.

Maar wat veel pandits en astrologen niet weten, is dat de automatische instellingen van deze software vaak foutief zijn. Voor Nederland wordt bijvoorbeeld vaak als tijdzone -1:00 aangehouden in plaats van +1:00 in de wintertijd en +2:00 in de zomertijd. Voor Suriname wordt vaak -3:30 aangehouden in plaats van -3:00. Ook kloppen de lengtegraad en breedtegraad van de geboorteplaats niet altijd. Dit geeft grote verschillen in de janma kundali’s en de uitkomsten hiervan. En zal ik u nog een geheim verklappen? Voor een graha shaanti is niet per se een pandit nodig. U kunt de graha shaanti ook eenvoudig zelf verrichten door de nodige mantra jaapa te verrichten en deze af te sluiten met een Maha Mrityunjaya havana. Wat de reden ook moge zijn, onwetendheid of inkomsten najagen; er zijn maar weinig pandits die dit vertellen. Hoe u zelf de graha shaanti kunt verrichten, staat ook beschreven op HindoeDharma.nl (zie: Graha shaanti). Hoe u kunt weten of u graha’s, dosha’s e.d. heeft? Wellicht is het handig om uzelf in deze leer te verdiepen of een astrologieprogramma te raadplegen.

Als een pandit werkelijk geleerd is in de Vedische astrologie, dan zal hij mijns inziens geen software gebruiken en anders op z’n minst de fouten in de software herkennen en de uitkomsten goed nachecken voordat hij deze aan de hulpvrager geeft. Doordat veel verschillende pandits en astrologen verschillende uitkomsten geven en ook door ervaringen van kennissen die hun janma kundali bij verschillende pandits hebben laten checken, betwijfel ik of de meeste pandits en astrologen de Vedische astrologie wel beheersen. De afgelopen maand heb ik bijvoorbeeld ook drie gevallen gehoord over een bekende pandit die een mula shaanti puja heeft laten verrichten terwijl er bij een andere janma kundali check niet eens sprake bleek te zijn van een geboorte in mula. De achttien janma kundali’s die ik heb gezien waren overigens afkomstig van tien verschillende pandits en twee astrologen. Omdat ik natuurlijk geen expert ben op het gebied van Vedische astrologie zal ik geen oordeel vellen en dan ook geen namen noemen. Mijn doel is slechts om u te informeren en alert te maken op dit soort praktijken.

Antyeshti sanskar

Ook bij overlijdensrituelen wordt er veel misbruik gemaakt van de rouwperiode en goedgelovigheid van de mensen. Vaak worden er rituelen aangesmeerd die vanuit de geschriften helemaal niet horen plaats te vinden. De belangrijkste zijn volgens mij wel de mahaapattar, de chhamaasi en de barsi. “Mahaapattar” is een verbastering van het woord “mahaapaatra”, wat duidt op Agni Devata als boodschapper tussen de aarde en de goddelijke energieën. In de praktijk wordt de mahaapattar uitgelegd als iemand die allerlei spullen krijgt en daarna razendsnel weg is of zich vol eet. Dit zou ervoor zorgen dat de overledene moksha bereikt, evenals het schenken van giften aan zogenaamde brahmana’s. Laten we eens een beroep doen op ons gezonde verstand, dan weten we dat moksha gebaseerd is op de karma van de persoon en niet op giften die na de dood door anderen worden geschonken aan doodnormale mensen.

Twee jaar lang heb ik research gedaan naar de overlijdensrituelen vanuit de geschriften. Hierbij kwam ik erachter dat veel rituelen geen oorsprong vinden in de geschriften. Een groot en belangrijk voorbeeld: Betreft de overlijdensrituelen wordt ons altijd geleerd dat deze een jaar lang duren binnen de Sanatana Dharma, terwijl Vishnu Bhagavaan in de geschriften letterlijk zegt dat in de kaliyuga de overlijdensrituelen op de twaalfde dag na de crematie/begrafenis dienen te worden afgerond:

dvādaśāhe tripakṣe vā ṣaṇmāse vatsare’pivā. sapiṇḍīkaraṇaṃ proktaṃ muni bhistatvadaśiṃbhiḥ.
mayātu procyate tārkṣya śāstradharmānusārataḥ. caturṇāmeva varṇānāṃ dvādaśāhe sapiṇḍinam.
anityātkali dharmāṇāṃpuṃsācaivāyuṣaḥ kṣayāt. asthiratvāccharīrasya dvādaśāhe praśasyate. – Garuŗa Purāṇa Sāroddhāra 13.28-30

De waarheid-kennende wijzen hebben verklaard dat het sapindi-ritueel dient plaats te vinden op de twaalfde dag, laatste dag van de derde paksha, in de zesde maand of na een jaar. Volgens de rituele geschriften dient de sapindi-karana op de twaalfde dag plaats te vinden. In de kaliyuga zijn er verschillende richtlijnen (dharma) en is de geest van de mens onbeteugeld. De mens leeft korter en het lichaam is vergankelijk. Daarom dient de sapindi-karana zonder aarzeling op de twaalfde dag plaats te vinden.

Waarom laten de pandits dan de chhamaasi en barsi toch plaatsvinden? Noem het onwetendheid, geldklopperij of zekerheid dat de rituelen goed zijn verricht; vanuit de geschriften hoeven deze niet plaats te vinden. Sowieso vindt tijdens de chhamaasi en de barsi doorgaans dezelfde puja plaats als op de twaalfde (in de praktijk vaak foutief de dertiende) dag. Zo zijn er meer rituelen die hun oorsprong niet vinden in de Hindoegeschriften en in de praktijk toch als noodzakelijk worden bestempeld. Na de twaalfde dag mogen overigens ook feesten, sanskars, bijzondere rituelen enzovoorts plaatsvinden, omdat de overlijdensrituelen dan zijn afgerond. Het boek Antyeshti, waarvan ik de medeauteur ben en waarvoor ik alle research heb gedaan, behandelt deze kennis. Het boek is helaas niet meer verkrijgbaar. Wel is een samenvatting te vinden: Proces van de antyeshti sanskar

Beloningen voor pandits

In de praktijk zien we vaak dat pandits hoge geldbedragen vragen, ook al ontvangen sommigen van hen een uitkering van de overheid en mag dit dus niet. Volgens de Belastingdienst handelen zij hiermee als ondernemer en dienen zij ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en hun bedragen middels een factuur in rekening te brengen. Zij dienen dan ook een administratie bij te houden en naast inkomstenbelasting ook omzetbelasting te betalen. Verder mogen zij geen uitkering ontvangen wanneer zij voor geld werken. Zo ziet de Belastingdienst dat immers: panditwerk waarvoor geld wordt gevraagd is ondernemerschap en dus loon uit werkactiviteiten. Wanneer geen geld wordt gevraagd maar vrijwillige giften worden ontvangen, dient de pandit dit ook door te geven aan de Belastingdienst en belasting te betalen. Afhankelijk van de aard van de schenking is dit inkomstenbelasting of schenkbelasting. De praktijk wijst echter uit dat de meeste pandits niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en hoogstwaarschijnlijk hun inkomsten niet doorgeven aan de Belastingdienst en dus zwartwerken.

Hoe bepalen we nu een passende gift voor de pandit? De een vindt het makkelijker om dit te bepalen dan de ander. Sommigen bekijken het per puja. 50 euro voor een katha jhandi, 80 euro voor een Durga puja, 100 euro voor een graha shaanti. Deze bedragen komen uit een peiling die ik jaren geleden via de site heb gehouden. Persoonlijk zou ik kijken naar het aantal uren dat de pandit heeft gewerkt en de vraag of hij belasting betaalt en op welke manier. Is de pandit bijvoorbeeld ingeschreven als ondernemer, dan houd ik er rekening mee dat tenminste 21% van het bedrag naar de Belastingdienst gaat. Een tegelzetter vraagt gemiddeld een tarief van €32,50 per uur, een vrachtwagenchauffeur €28,- en een verpleegkundige €29,- (bron: zzp-nederland.nl). Dit is allemaal exclusief 21% btw. Voor dit soort beroepen is vaak één tot vier jaar gestudeerd. Afhankelijk van het niveau en de intensiteit zijn basispuja’s binnen een jaar geleerd en sanskars binnen twee tot vier jaar. Ik vind een uurtarief van €30,- dus voldoende voor een basispandit en €40,- voor een ervaren pandit die allerhande rituelen verricht. Zie ook: Daan: liefdadigheid, bedankje of beloning?

23 antwoorden
 1. Guest zegt:

  Ik ben benieuwd volgens welke tutorials je hebt gewerkt en of je ook misschien met een programma werkt. Ik zoek er namelijk ook een!

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Guest, er zijn ontzettend veel online tutorials en astrologiesoftwares. Je kunt ze beter zelf vergelijken en het beste eruit halen. Dat heb ik ook gedaan. Niet alle tutorials en softwares geven (volledig de) juiste informatie.

   Zelf gebruik ik alleen een klein programma voor het maken van de birth chart. De interpretatie van de janma kundali (graha’s, dosha’s e.d. nakijken) doe ik op basis van de kennis die ik heb opgedaan door diverse tutorials en boeken. Door veel onderzoek leer je vanzelf de kennis van de Vedische astrologie.

 2. Guest zegt:

  Die pandits vragen nu zelfs per graha geld, is dat niet bizar? En dan schelden ze de pandits uit India uit dat zij de boel belazeren in NL en Suriname terwijl ze dat zelf doen … asoos! Bel je 5 pandits, krijg je 5 verschillende graha’s en andere aandoeningen (paisa!) erbij. Doe gewoon je gaytri mantra, dan doe je ook al genoeg of eentje die bij je horoscoop past, maar ook dat kost de pandits een hoop tijd, daar willen ze ook weleens paisa! voor vragen.

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Guest, het klopt dat veel pandits veel geld vragen. Ook is niet elke pandit of astroloog even bekwaam als hij zich voordoet. Gisteren sprak ik nog iemand die door verschillende pandits en astrologen haar janma kundali had laten maken en verschillende uitkomsten kreeg. Daarbij heeft ze 40 tot 120 euro betaald voor puur en alleen de janma kundali. Een paar van die pandits en astrologen gaven haar gewoon een uitdraai van een astrologiesoftware (5 minuten werk), die ook niet eens klopte.

   Om dit soort redenen ben ik mezelf destijds gaan verdiepen in de Vedische astrologie. Langzamerhand kwam ik erachter dat het maken van een janma kundali een uurtje kost als je wel weet hoe het moet maar het nog niet uit je hoofd kent (zoals ik). Als je het uit je hoofd kent, zou het een kwartier of maximaal een half uurtje kosten. De birth chart (het schema waarin de positionering van de graha’s en raashi’s is weergegeven) kun je namelijk eenvoudig binnen 1 minuut laten maken als je een betrouwbaar programmaatje gebruikt.

   Betreft de graha shaanti… Vaak wordt gezegd dat je hier een pandit voor nodig hebt en een hele puja moet verrichten, maar je kunt de graha shaanti eenvoudig zelf doen zonder hulp van een pandit en zonder allerlei pujabenodigdheden. Dat scheelt een hoop kosten en zo word je niet opgelicht.

 3. Hansradjie zegt:

  Opgelicht waar we bijstaan!!! Ik heb laatst 350(!!!!!!!) euro betaalt aan pandiet die zei dat hij mijn Sani ke grah zou weghalen dat alleen met poedja kon, dus grah saanti ke poedja gedaan. Nu lees ik dat je die grah gewoon zelf kan weg halen. Ik voel mij eigen belazerd

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Hansradjie, 350 euro is naar mijn mening wel erg veel voor een graha shaanti puja. Een graha shaanti is inderdaad vrij eenvoudig zelf te doen (zie Graha shaanti. Ik kan me voorstellen dat je je opgelicht voelt door de pandit. Jammer om te lezen.

 4. Guest zegt:

  WOW,
  alleen voor Sani graha 350 euro? Dan was ik wat goedkoper uit met 3 graha’s voor 375 euro en een hoop wat ik zelf moest meenenem + voor twee personen reiskosten. Al met al ongeveer 500 euro. Dat is iets meer dan de helft van mijn inkomsten. Dat laat de pandits koud hè?

  Een andere topic, maar wat dacht je van overlijdingsrituelen, daar wordt ook heel wat aan verdient. In India wordt over het algemeen het lijk binnen één dag gecremeerd met de nodige handelingen.

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Guest, ik vind het sowieso zonde om geld te betalen voor iets wat we zelf kunnen doen, zeker ook omdat er bij een graha shaanti puja onder begeleiding van een pandit veel spullen nodig zijn en het dus niet alleen blijft bij de panditkosten.

   Bedankt dat je dit aanhaalt. Bij overlijdensrituelen wordt er inderdaad ook veel misbruik gemaakt. De meeste pandits laten zoveel onnodige dingen doen, zoals de chamaasi en barsi. Volgens de geschriften horen de overlijdensrituelen op de twaalfde dag na de crematie/begrafenis te worden afgerond. Ik zal dit ook toevoegen aan het artikel Oplichting onder het mom van dharma.

 5. Mila zegt:

  Goedenmorgen Ranjita,

  Ik heb een vraag,ik lees net over licht werpen op je leven,kan ik met die persoon mailen,
  voor een aantal vragen.
  groetjes mila

  Beantwoorden
 6. sanjay zegt:

  Hallo,

  Sommige pandits vragen inderdaad veel geld. Ik had volgens een pandit uit almere 4 graha’s en moest ze elk apart uitvoeren, in totaal 2200 euro en alle spullen die ik moest kopen. Deze pandit heeft erg misbruik gemaakt van mijn goedgelovigheid en de situatie waar ik in zat. Nu ik hem ermee confronteer weigert hij met mij in gesprek te gaan.
  Bestaat er ook ergens een registratiepunt om zulke pandits bij aan te geven?

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hoi Sanjay, dat is belachelijk veel geld! Heel jammer dat je dit hebt meegemaakt. Een wijze les voor de volgende keer: nobelen die je écht willen helpen, zullen nooit zoveel geld vragen voor hun diensten. Er bestaat helaas geen registratiepunt voor pandits, omdat de term pandit geen georganiseerde functie is. Iedere leek kan zichzelf pandit noemen. Er is geen accreditatie, registratie of iets dergelijks.

 7. sanjay zegt:

  Hallo Ranjita, zeker een wijze les voor de volgende keer. Deze pandit/bandiet waar ik het over heb heeft wel een kamer van koophandelnr, zou ik daar niks mee kunnen doen?

  Beantwoorden
 8. Dhr.Pt.Jagdew zegt:

  Geachte heer Sanjay,

  Nadat de pandit de puja voor u heeft verzorgd waren u problemen opgelost ?

  Met Vriendelijke Groet,

  Dhr.Pt.Jagdew

  Beantwoorden
 9. sanjay zegt:

  Beste pt Jagdew, de problemen werden alleen maar erger en ik moest alleen maar meer puja’s laten doen om het beter te maken, huis laten inzegenen en laten binden, 3x! En ook 3x ervoor moeten betalen, ik moest om allen nog beter te maken geen contact met mijn moeder hebben want die zou een slechte invloed op mij hebben net als mijn broers en zus. Ook moest ik journeys volgen bij zijn vrouw wat 250 euro per sessie kostte waarvan ik er een aantal heb moeten doen, mijn vrouw en zelfs 1 van onze kinderen. Ik heb geen idee hoe en waarom ik er geen moeite mee had om deze oplichter steeds geld te betalen/geven. Zelfs deze oplichter had geld nodig omdat zijn vrouw in amerika was voor vakantie met zijn stiefkind en har creditcard was geblokkeerd omdat er niet genoeg geld op zat en heb hem toen ook een bedrag van 650 euro geleend via mijn bank overgemaakt waarvan ik 50 eurocent teruggestort heb gekregen. Het ergste is nog dat deze oplichter zn naam gewoon in de lijst van pandits staat op hindoedharma.nl

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Hallo Sanjay, vervelend dat je zoveel kosten hebt gehad. Wat me in zulke gevallen opvalt, is dat mensen totaal niet nadenken en meteen geloven wat de pandit zegt. Inderdaad, wat je al aangaf: goedgelovigheid.

   In jouw situatie:
   – Je geloofde het blijkbaar toen de pandit zei dat contact met je moeder, de vrouw die jou ter wereld heeft gebracht en waarschijnlijk heeft grootgebracht, een slechte invloed zou hebben op je broers, zus en jou, en dat God het contact tussen een moeder en een kind zou verbieden.
   – Je hebt 650 euro aan een pandit geleend voor zijn vrouw die naar Amerika (notabene een duur land) is omdat haar creditcard geblokkeerd is. Gezien de tarieven die die pandit hanteert en de bedragen die jij hem eerder hebt betaald, had hij het toch zelf kunnen betalen? Of hij had het kunnen lenen van een familielid. Waarom van zijn yajamaan?
   – Je geeft aan dat de problemen erger werden na de puja’s. Toch heb je meer puja’s laten doen door deze man.

   Je geeft het zelf al aan: je snapt zelf niet hoe je er geen moeite mee had om die oplichter geld te geven. Ik denk dat je niet hebt nagedacht en die man teveel hebt vertrouwd. Als we dingen te graag willen, jagen we die vaak na en varen we blind op iemand die ons hoop biedt om die doelen te bereiken. We zien diens werkelijkheid dan vaak niet. Dat is een grote zwakte van de mens die zich in wanhoop verkeert. Daar maken dit soort oplichters misbruik van.

   Je zegt dat “het ergste is dat die oplichter in de panditlijst op hindoedharma.nl staat”. Ik denk dat het ergste eerder is dat een vermeende pandit jou heeft opgelicht omdat jij, om welke reden dan ook, niet in staat was helder na te denken en de werkelijkheid te zien. Waarschijnlijk heb je toen ook niet bij de lijst op HindoeDharma.nl zien staan dat hierbij niet gelet is op bekwaamheid en kwaliteit.

   Ik heb een vergelijkbare situatie ooit zelf meegemaakt en toen was mijn grootste ergernis, waar ik tot op heden nog steeds spijt van heb, dat ik die pandit klakkeloos heb vertrouwd terwijl ik door zijn gedrag en uitingen heel duidelijk had kunnen merken dat hij me aan het oplichten was.

   Zoals ik al eerder zei, en ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen: “Iedere leek kan zich pandit noemen.” Of iemand nu verbonden is aan een mandir of niet. Of iemand nu zoveel yajamaans heeft of niet. Of iemand nu veel in de media is of niet… Iedereen kan zich pandit noemen en mensen oplichten.

   Mijn persoonlijke visie sindsdien: als we zelf in staat zijn in problemen te komen, zijn we ook in staat onze problemen zelf op te lossen.

  • Ranjita zegt:

   Overigens, als je die vermeende pandit geld hebt geleend en hij dit niet heeft teruggegeven, zou ik hem een aanmaning sturen met het bericht dat als hij binnen 7 dagen je geld niet terugbetaalt, je juridische stappen zult ondernemen. Voor zulke brieven vind je sterke voorbeelden op het internet. Als die man je dan het geld nog niet teruggeeft, kun je aangifte doen. Ik weet het niet zeker, maar je kunt het even informeren.. Als hij een KvK-inschrijving heeft waarbij hij als het ware hoop verkoopt, is dat volgens mij ook strafbaar. Hij biedt immers oplossing van problemen aan en jij hebt daarvoor betaald, terwijl je het niet hebt ontvangen.

 10. pandit.bandiet zegt:

  Ik heb een andere kwestie wat ik wil aankaarten omdat ik niet weet waar ik hiermee terecht kan, het gaat hierom het volgende: Sinds enige tijd weet ik dat er een vrouwelijke pandit van de Arya Samaadj stichting in Den Haag zich bezig houdt met prostitutie en dan voornamelijk met zakenmannen die naar het buitenland gaan en haar dan meenemen als escort, de panditain is zelf op leeftijd, ik schat tegen de 70 jaar, zij krijgt dus voor sex en allerlei andere handelingen geld en een snoepreisje maar de week erop zit zij gewoon weer bij de Arya Samaadj stichting om de mensen te vertellen wat zij wel en niet moeten doen. Dit is toch je reinste oplichting en dwaling laat staan de fraudes die zij nog pleegt met haar uitkering, invalideparkeerkaart huursubsidies en nog wat zaken.
  Wat vinden jullie van zo een pandit?

  Beantwoorden
  • Ranjita zegt:

   Daarom is het belangrijk dat de houding van mensen verandert. Veel hindoes geven de pandit teveel autoriteit, waarbij men vaak niet het gezonde verstand gebruikt. Ook kiezen veel hindoes ervoor om zichzelf niet te verdiepen in dharma en de verantwoordelijkheid hiervoor bij een ander neer te leggen. Pas als hindoes actiever dharma gaan ontwikkelen, zal er verandering komen. Gelukkig zie ik veel jongeren de verschuiving al maken van uiterlijke religieuze praktisering van het hindoeïsme naar gedragen innerlijke spiritualiteit, wat dharma eigenlijk is.

Trackbacks & Pingbacks

 1. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: hindoedharma.nl/blog/oplichting-onder-het-mom-van-dharma/ […]

 2. agen togel resmi schreef:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: hindoedharma.nl/blog/oplichting-onder-het-mom-van-dharma/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: hindoedharma.nl/blog/oplichting-onder-het-mom-van-dharma/ […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *